Laat van je horen …. MWC Ledenenquête

beste leden,

Bij deze een dringende oproep aan allen die dit nog niet hebben gedaan om de ledenenquête z.s.m., uiterlijk donderdag 22 februari a.s.,  in te vullen! Op dit moment is de respons nog te laag om een representatief beeld te krijgen. Ingevulde enquête formulieren helpen ons als bestuur bij het nemen van de juiste beslissingen.

Alvast veel dank voor de moeite!

Josephine Dols, secretaris.

MWC ledenenquête

Het bestuur van MWC wil in de ALV van april een beeld geven van de plannen voor de komende jaren. Om een goed beeld te krijgen van de wensen die er binnen onze club leven hebben wij bijgaande enquête opgezet. Wij vragen aan alle leden nadrukkelijk om deze enquete in te vullen vóór medio februari.

De informatie die we uit deze enquête naar boven halen, gebruiken wij om onze plannen voor de komende 5 jaar te ontwikkelen. Die zullen in de ALV in april worden voorgelegd. Het opzetten van deze plannen is natuurlijk ook een zaak van prioriteiten stellen. Dat betekent dus niet dat alle suggesties zonder meer gehonoreerd worden. Het bestuur zal de voornemens wel met elkaar in balans brengen.

Klik MWC enquete 2018 om de enquête in te vullen.

 

Nieuwe datum Prominentenroeien: 1 juli 2018 – én … ieders netwerkhulp gevraagd

Beste mede MWC-er,

Dit jaar willen we het Prominentenroeien eerder organiseren, en wel op 1 juli. Dat is nog net voor de zomervakantie en op een moment dat de dagen weer lang zijn en er lekker doorgetraind kan worden op de avonden.

Het afgelopen waren we nog net op tijd om een voldoende aantal ploegen op de been te brengen om er een geslaagd roeifeest van te maken. We willen voor deze keer iets anders aanpakken: op een manier dat het Prominenten weer een gebeurtenis waar de hele club bij betrokken is. Het Prominentenroeien is een event waarin het er om gaat een netwerkfeest voor de deelnemers te organiseren, voor hun familie en bekenden een mooie dag neer te zetten, en voor onze club een financieel extraatje te regelen waarmee wij nieuwe boten kunnen kopen of andere mooie dingen kunnen regelen.

Read More