Team Agendabeheer & Inkoop: Jo, Ineke, Stans

Sinds 2016 werken wij met een digitale agenda waarin alle activiteiten worden genoteerd die plaatsvinden in en rond ons clubhuis: de bestuurskamer, terras, de bar en de keuken. Helaas is deze agenda niet openbaar te maken, dus iedereen die iets wil organiseren moet vooraf via ons deze agenda raadplegen. Activiteiten kunnen zo beter op elkaar afgestemd worden en er is overzicht. En data worden geblokt vanwege op- en afbouw, schoonmaak etc.

Het gebruik van het clubhuis voor privé activiteiten kan alleen onder bepaalde voorwaarden en goedkeuring plaatsvinden. De eigen MWC activiteiten hebben altijd voorrang. Alle aanvragen gaan via ons team. En tijdens elk gebruik blijft het clubhuis altijd toegankelijk voor alle leden.

M.b.t. de inkoop werken wij met een aantal vaste lokale leveranciers. De inkoop & voorraadbeheer wordt altijd afgestemd op hetgeen in onze agenda staat.

Team Sleutelbeheer keuken: Jo, Ineke, Stans

Wil je een avondje of middag/ochtend gezellig met andere leden of bezig zijn in de keuken van MWC? Dan kun je bij ons terecht voor de sleutel. Wij regelen dat je de sleutel kunt gebruiken voor je activiteit en controleren ook dat de keuken schoon en netjes wordt achtergelaten.

Om structuur te geven in de schoonmaak van de keuken, is er een aftekenlijst.  Zo kan er, zonder problemen met bijvoorbeeld de Nederlandse  Voedsel en Waren Autoriteit, door iedereen gebruik gemaakt worden van onze keuken.

Team Barbezetting: Joyce, Liesbeth

Via de e-mail ontvangen alle leden de oproep voor het reguliere barrooster. Dit doen we een paar maal per seizoen. In de email staat aangegeven waar de informatie staat om alles zelf te regelen. Het barrooster is een online spreadsheet en heel eenvoudig in gebruik. Wij verwachten van elk lid minimaal één reguliere bardienst (liefst vaker) per seizoen. Ons streven is alle dagen te vullen!

Op het prikbord hangen wij de lijst met de komende bardiensten. En we sturen iedereen een e-mail ter herinnering van hun bardienst. Leden die zich zelf niet opgeven voor een bardienst, roosteren wij zelf in.

Daarnaast regelen wij de barbezetting bij alle MWC activiteiten en doen daarvoor ook altijd een oproep bij de leden. Ook maken wij de afspraken mbt de bar met de organisatie van onze MWC Events en de draaiboeken m.b.t. het gehele Bargebeuren.

Team Poetsen: Bea, Maya

Samen met nog een aantal hele harde werkers zorgen wij voor een grondige maandelijkse poetsbeurt in de keuken en de bar. Maar… iedereen blijft na gebruik van de keuken en/of na een bardienst zelf eerst verantwoordelijke voor het schoon achterlaten van de ruimtes!

Mocht je eens iets missen in de koeling: om overduidelijke hygiënische redenen ruimen wij ook etenswaren op die (bijna) staan te schimmelen of waarvan niemand weet van wie het is en hoelang ‘t al in de koelkast staat. Producten waar geen naam en datum op staat, worden zo-wie-zo weggegooid. Ons dringende verzoek is dan ook dat alle gebruikers alles wat overblijft zelf meteen mee naar huis nemen.

Bereikbaar via email: clubhuis@maastrichtsche.nl