Contactpersoon: Davy Politsch
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris roei-instructie

Raadpleeg de ledenlijst voor contactgegevens (*inloggen vereist, alleen voor leden).

Over de commissie

Coördineren en verzorgen van de coaching voor senioren. Onder coaching wordt verstaan: het op structurele basis prestatief begeleiden van leden (al dan niet in ploegjes).
De commissie bestaat uit de coaches en een afgevaardigde per wedstrijdploeg. Coach-overleg vindt een aantal keer per jaar plaats.

Taken en verantwoordelijkheden

Coördinatie coaching
Davy Politsch

Klankbord
Christine Pulles, Jaap Hoogenboezem

Vacatures

Deelname vanuit de dames- en herenacht is gewenst.

Voor coaches bestaat een permanente vacature.