Contactpersoon: Herman Bijkerk
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris roeimaterialen

Raadpleeg de ledenlijst voor contactgegevens (*inloggen vereist, alleen voor leden).


Over de commissie

De taak van de Commissie Evaluatie Roei-incidenten (CER) bestaat uit het bespreken van roei-incidenten of bijna-incidenten waarbij de veiligheid van personen in het geding is geweest en/of waarbij schade is ontstaan aan roeimateriaal. De belangrijkste doelstelling is lering te trekken uit (bijna-)incidenten, zodat deze in de toekomst kunnen worden voorkomen.
De CER evalueert (bijna-)incidenten met de betrokken roeiers op basis van hoor-wederhoor.
Na interne bespreking van een (bijna-)incident brengt de CER hierover advies uit aan het bestuur.

Samenstelling

CER is een bestuurscommissie waarin uit hoofde van hun functie commissaris Roei-materialen, commissaris Roei-activiteiten en commissaris Haven zitting hebben.