Contactpersoon: Davy Politsch
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris roei-instructie

Raadpleeg de ledenlijst voor contactgegevens (*inloggen vereist, alleen voor leden).

Over de commissie

Coördineren van de roei-instructie. Onder instructie wordt verstaan het op structurele basis (beter) leren roeien van leden (al dan niet in ploegverband).

In de aanloop naar het seizoen 2013 is gekozen voor een nieuwe opzet van de commissie roei-instructie. Centrale elementen in de nieuwe opzet zijn een strakkere organisatie (rol- en taakverdeling), het formaliseren van overlegsoorten (gescheiden houden van enerzijds organisatie & beleid, anderszijds instructie & deskundigheid) en het verbeteren van de toegankelijkheid van beschikbare informatie (lesmateriaal, exameneisen, authorisatie, planning).

De commissie bestaat uit een “DUO” voor beheer van de aanmeldingen en toewijzing van roeiers aan instructeurs, en “PIPs” (primus inter pares) voor (het coördineren van) de diverse instructievormen.

Taken en verantwoordelijkheden

Beheer van aanmeldingen en toewijzing van roeiers Christien Pulles
C-instructie (avondinstructie) Marianne Bogaerts
B- & A-instructie (avondinstructie) Christien Pulles
Boordroeien vacature
Jeugdroeien Peter van Oostrum
Overdaginstructie Antoinette Kreuzer
Instructie in blokvorm Thomas Junghans
Algemene ondersteuning Hans Tijs
Afnemen examens Christien Pulles, Gerardine Nieuwenhuys, Corine Politsch-Cuijpers, Peter Wilms van Kersbergen, Max Cramwinckel, Josephine Dols, Marianne Bogaerts, Marina van Montfort, Josse Rutten, Thomas Junghans, Hanne van de Born, Theo Peereboom, Peter Vos

Vacatures

Er is een vacature voor de coördinatie van het boordroeien.
Voor instructeurs op alle niveau’s bestaat een permanente vacature.