Verantwoordelijke: Herman Bijkerk
Bestuursverantwoordelijke: Commissaris roei-materialen

Raadpleeg de ledenlijst voor contactgegevens (*inloggen vereist, alleen voor leden).

Over de commissie

De taak van de Roei-Materialen Commissie (RoMatCom) bestaat uit het uitvoeren van reparaties en onderhoud van het roeimateriaal, voor wat betreft het onderhoud op basis van een meerjaren-onderhoudsplan.
De werkzaamheden worden in principe in eigen beheer uitgevoerd; slechts in bijzondere gevallen wordt een beroep op externe expertise gedaan.
De commissie kan het bestuur, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengen over de aanschaf van nieuw roeimateriaal.

Taken en verantwoordelijkheden

Coördinatie en planning
Herman Bijkerk

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden

Willem Bijkerk, Marijn Ginderen, Bert Lammerschop, Peter de Ley, Marina Mesman, Bea Niesten, Gerard Wannet, Kees Weterings, Addy van de Weyer, Rob van Voorden en Hans Adriaens.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures. Eventuele belangstellenden worden verzocht zich te wenden tot de contactpersoon.