MWC is door de stadsarcheoloog van Maastricht benaderd met het volgende verzoek:

Van 30 augustus tot en met 3 september vindt in Maastricht een belangrijk congres plaats van de European Association of Archeologists.
Ter gelegenheid daarvan is ook een replica van een oud Romeins rivierschip aanwezig. Het is de bedoeling dat met dit schip (lengte 16 meter, gewicht 4 ton, 20 roeiplaatsen) geroeid wordt tussen de steiger van Stiphout aan de Graanmarkt en het gebouw van het Landbouwbelang. Daarbij worden ook niet ervaren roeiers in de gelegenheid gesteld mee te roeien.

Zoiets? Het zal iets anders uitzien, maar voor een beetje beeld… Doe je mee? Geef je op…

Om dat allemaal goed te laten verlopen zijn natuurlijk ook ervaren roeiers nodig van allerlei skills en daarom een beroep op de leden van MWC!
Wij willen de dagen indelen in verschillende ploegen:

  • Voor woensdag (30/8) en donderdag (31/8) zijn de exacte tijden nog niet bekend, maar hebben we wel roeiers nodig. Op woensdag komt de boot met vrachtauto aan en wordt de boot bij de ENCI te water gelaten. Op donderdag wordt de boot voor het eerst aan het publiek getoond in de stad onder begeleiding van en delegatie MWC-boten.
  • Op vrijdag 1/9 tm zondag 3/9 gaat het als volgt; dan er wordt 4x geroeid tussen de Kennedy-brug en Noorder-brug, waarbij het voor het publiek mogelijk is om mee te roeien dit echter vanaf 16 jaar. We hebben dan een ochtendploeg (10.00 tot 14.00) en een middagploeg (14.00 tot 18.00) nodig. Per sessie hebben we 10 ervaren roeiers nodig.

Gezien de overeenkomsten met de roeitechniek zijn onze sloeproeiers ook al benaderd en deels zeker van de partij en nodig om de boot in gang te zetten. Naast onze sloepvrienden is alle roeiervaring welkom en is deze oproep dus voor alle leden van MWC.

In het aanmeldingsformulier waarvoor hieronder een link is geplaatst, kun je opgeven wanneer jij zou kunnen. Meer informatie volgt dan.

Wij hopen dat iedereen die kan wil meewerken om MWC bij de inwoners van Maastricht ook op deze manier weer wat meer op de kaart te zetten. Als het lukt met de inschrijvingen willen we donderdag met een grote vloot van MWC-boten het grote schip escorteren van MWC naar het Stiphout-vlot bij de Graanmarkt.
Het zou leuk zijn als we zaterdag een wedstrijd kunnen laten zien tussen het grote schip en één of twee achten. We hopen dat veel MWC-ers, ook de drukbezette met allerlei andere activiteiten binnen MWC (Terneuzen, DoeDag, Prominentenborrel, etc), kans zien om zich op te geven om hieraan mee te doen.

Geef je hier op voor deelname.

Theo Peereboom