Algemene clubregels

 1. De roeier moet samen met zijn coach dit regelement doorlezen en tekenen voor akkoord.
 2. Zonder toestemming van de coach gaat men niet het water op.
 3. Buiten trainingstijden mag men alleen het water op met een A-brevet of onder begeleiding van een stuur die de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en die minimaal 1 jaar stuurervaring heeft.
 4. Om instructie te volgen en te roeien in glad materiaal onder begeleiding van een coach dient eerst de theorie van het sturen behaald te worden.
 5. Om af te kunnen roeien voor het A-brevet dient men een C- en een
 6. stuurbrevet te hebben.
 7. Een roeier dient in het bezit te zijn van zwemdiploma B of te kunnen aantonen dat hij/zij kan zwemmen indien hij/zij te water raakt.

Materiaal

 1. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van boten die voor de roeier in het
 2. MyFleet reserveringssysteem toegelaten zijn.
 3. De reservering van trainingsfaciliteiten en het uitschrijven van boten worden geregeld door de coach.
 4. Tijdens het roeien dient men aangepaste kleding te dragen. Dit naar gelang de weersomstandigheden.
 5. Kostbaarheden dienen opgeborgen te worden in het kluisje in de loods en
 6. afgesloten te worden met een eigen slot.
 7. Bij verlies of diefstal is men zelf aansprakelijk.
 8. Ongeregeldheden of defecten dient men te melden bij de coach.
 9. Er wordt geen afval achter gelaten in de kleedkamers of op het terrein.

Gedragsregels

 1. De roeier dient zich aan of af te melden via de sportsplanner. Mocht het door omstandigheden niet lukken de afspraak na te komen, dan moet de coach hiervan op de hoogte gesteld worden. Dit kan tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de training telefonisch gedaan worden.
 2. De roeier dient op tijd aanwezig te zijn voor de training.
 3. Indien men voortijdig de training verlaat, dient men de coach hiervan altijd op de hoogte te brengen.
 4. De roeier dient altijd te luisteren naar de coach, tevens probeert de roeier de instructies zo correct mogelijk uit te voeren.
 5. Boten, roertje en riemen worden pas naar het water gedragen als de coach hier opdracht toe geeft en de boot is ingeschreven in het uitschrijfboek.
 6. De roeier dient altijd binnen roep- en hoorafstand van de coach te zijn.
 7. Indien de coach het water op gaat, dient hij een tonnetje met werkende telefoon bij zich te hebben.
 8. Er wordt niet geroeid bij duisternis, onweer of bij een windsterkte 5bf of meer, hoog water, harde stroming, mist, ijs in de haven en I of op het vlot en vrieskou. De coach bepaalt of de training wel of niet door gaat.
 9. Tijdens de roeitraining dient men andere roeiers niet te hinderen en elkaar te respecteren.
 10. Heb respect voor de coach, bestuursleden, ouders en begeleiders.
 11. Roeiers onder 18 jaar hebben geen recht op toegang tot de kantine zonder begeleiding van een volwassen MWC lid.
 12. In het clubhuis worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 13. Consumpties worden altijd geregistreerd in het bar boekje en rechtstreeks betaald volgens de prijzenlijst van de club.
 14. Na het gebruik van consumpties worden glazen, borden en bestek door de roeier afgewassen en de kantine I het terras in schone en opgeruimde toestand achter gelaten.
 15. Alle werkzaamheden op de club en instructies worden uitgevoerd door vrijwilligers.De jeugdroeier ondersteunt de clubactiviteiten door zijn medewerking  o.a. tijdens de Doe-dagen (voor- I najaar) van de club, het Maastrichtse School Roeikampioenschap, de ROW en het Prominenten roeien.

 

Versie november 2015.