Het bestuur bevordert dat zoveel mogelijk leden actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de vereniging door (vrijwillig) deel te nemen aan een van de volgende commissies:

Onderstaand overzicht wordt voorjaar 2018 bijgewerkt met de verdeling naar commissies na de bestuurswijziging 2017. Vooralsnog betreft dit de verdeling in de oude bestuursverdeling: