Enkele havenplaatsen zijn gereserveerd voor passanten. Deze ligplaatsen zijn bedoeld voor dagbezoek. Voor passanten op doorreis kunnen deze plaatsen ’s avonds ingenomen worden, mits men ’s morgens weer tijdig vertrekt. Het is niet mogelijk om als gast een plaats te reserveren, en indien men voor langere tijd als gast in de haven wil verblijven is het verstandig om contact op te nemen met de Commissaris Haven.’s Zomers worden de passanten welkom geheten door een van de leden in de haven. Zij maken de passanten bekend met de gebruiken en reglementen voor de passanten en innen het passantengeld.