De brevetten en de instructeurs

De instructeurs zijn de spil waarom het draait in het organiseren van het instructieproces. De opzet van de instructie moet er op gericht zijn dat de instructeurs maximaal geholpen zijn in het geven van de instructie. Binnen MWC kennen we zowel voor het scullen als voor het boordroeien de volgende soorten instructie:

  • C-instructie;
  • stuur-instructie;
  • B-instructie;
  • A-instructie.

In een aantal gevallen is het verstandig en nuttig gebleken na het behalen van het stuurbrevet een extra roei technische scull-verbeter-instructie te volgen alvorens door te gaan voor de B-instructie. Er zal ook een mogelijkheid zijn om een B2- en een A2-brevet te halen. Daarmee maken we het ook voor mensen die niet de ambitie hebben om in een skiff te zitten, mogelijk om in glad materiaal te roeien. Deze mogelijkheid bestaat overigens voor alle roeiers die minimaal het stuurbrevet hebben. Het B2- en A2-brevet geven niet het recht om op boeg in een ongestuurde boot en dus ook niet in een skiff te roeien.
Omdat het verkeer op de Maas steeds intensiever wordt en MWC er voor staat dat roeien in alle gevallen veilig plaats vindt, is de stuurinstructie opgedeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Er worden ook eisen aan de instructeurs gesteld:

  • C-instructeur:          B-brevet
  • Stuur-instructeur:          B-brevet
  • Techniek verbeteren A-brevet
  • B-instructeur:          A-brevet
  • A-instructeur:          A-brevet.

Instructie geven is natuurlijk niet alleen zelf de vaardigheid hebben om te kunnen roeien. Het gaat er ook over om deze kennis op een plezierige en effectieve manier over te kunnen dragen. Om die reden worden er ieder kwartaal ook clinics georganiseerd waarin de manier van overdracht, de wijze waarop de commando’s worden gegeven en de manier waarop gekeken wordt naar het gedrag van de roeiers (en de boot) met elkaar geoefend worden. Deze oefeningen zijn er op gericht om de wijze van instructie geven over de instructeurs gelijk te richten. De manier waarop roeiers hebben leren roeien bepaalt ook eventuele vervolgstappen in het roeien.

Naast het voldoen aan de bovenstaande eisen wordt er ook vanuit gegaan dat de instructeurs aanwezig zijn bij clinics en overleggen die speciaal voor de groep instructeurs worden georganiseerd.

Hieronder het totale beleidsplan opgedeeld in alinea’s (incl huidige):

Bestanden Beleidsplan instructie: