Op dinsdag 18 september om 20.00 uur, geeft René Bemelmans theorie stuur-instructie. Er volgt later dit najaar een tweede mogelijkheid.

Het 1x volgen van deze les is een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van het stuurbrevet. 
Ook de mondelinge toets betreffende deze theorie dient te zijn afgelegd afgelegd, alvorens men  aan  de praktijk, het afroeien voor het stuurbrevet, kan deelnemen. De toets datum wordt later aan de kandidaten bekend gemaakt.

Deze theorie les is bedoeld voor allen die nu stuur-instructie krijgen. 
Er kan ook worden deelgenomen door alle andere roeiers van MWC, met name instructeurs en diegenen die nu C-instructie krijgen.
 
Aanmelden voor deze theorieles kan per mail, gericht aan René Bemelmans:    mansea@xs4all.nl