Botenvervoer

Om aan een wedstrijd of toertocht te kunnen deelnemen worden de boten vervoerd met de botenwagen. De teamcaptain die de ploeg inschrijft moet dit voorafgaand aan de inschrijving geregeld hebben. Het bestuur beslist wie er toestemming krijgt om met de botenwagen te rijden. Op de ledenlijst is terug te vinden wie hiervoor toestemming hebben gekregen. Over de eisen aan de chauffeur, de auto en de regels voor gebruik kun je in de clubregels meer informatie vinden. De commissaris Sportzaken verleent toestemming.