Botenvloot

MWC kent een rijke historie aan boten, van een-persoonswherries tot ons meest recente aanwinst, een heuse 2-. Hier volgt een overzicht, of kijk in de foto-lijst.

Paul E. Daenen

werry

Rumalo

werry

Kroll

werry

Aggie

1x

Grutto

C4+

Flamingo

4x+

Alk

B1x

Fuut

B1x

Kluut

B2x

Snip

B1x

Tureluur

B2x

Wulp

B1x

Kochmeeuw

2x

Taling

B2x

Zilvermeeuw II

2x

Zwaan

C4x+

Aalscholver

C3x+

Kwak

1x

Ibis             Beschermd

2x

Stern

8+

Stormvogel

2x

Bokje

1x

Kraanvogel/Assegaai

8x+

Nonnetje

1x

Witgatje II

1x

Zwarte Ruiter

C2x+

Dodaars      Beschermd

1x              

Topper        Beschermd

1x

Visarend

4x+

Slobeend

1x

Smient

1x

Ooievaar

C4x+

Sneeuwgans

C4x+

IJsvogel

C2x+

Pelikaan

C4x+

Kemphaan

C2x+

Snor

1x

Kleine Burgemeester

2-

Trap

1x

Duiker

1x

Griel

1x

Jabiroe

C4x+

Pinguin

1x

Grote Jager

4+

Waterkip

1x

Lepelaar

2x

Pijlstaart

2x

Albatros

C3x+

Kanoet

1x

Uiver

1x

Ral

1x

Willet

B4x+

Lelieloper

2x

Jacana

2x

Lady with the Golden Slippers

Wahler

Kleine Jager

1x

Gaper

C4x+

Reiger

4x-/4x+

?

2x/2-

?

1x

?

C2x+