MWC Clubregels

Binnen de kaders van de statuten en het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur de clubregels vastgesteld. Dit om alles wat geregeld is binnen MWC in één document samen te brengen. De Clubregels hebben dezelfde inhoudsindeling als het Huishoudelijk Reglement, maar zijn gedetailleerder uitgewerkt en meer op de praktijk toegesneden. Op het moment dat je een lidmaatschap aangaat, committeer jij je aan deze afspraken en is het van de club uit zaak dat je hier weet van hebt.

De clubregels worden vastgesteld in de ALV van februari 2021.

 


Naam: clubregels-2021-01  Download
Type: pdf
Grootte: 1.26 MB