Contributie havenleden 2020

NB: Door de belastingdienst wordt een onderscheid gemaakt tussen zeilboten (en roeiboten) en motorboten. Motorboten zijn BTW-plichtig. Dit betekent dat ondergenoemde bedragen voor leden die in het bezit zijn van een motorboot verhoogd worden met de BTW.

Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

-  Entreegeld om lid van MWC te worden

€ 44

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

-  Hoofdlid

€ 165

-  Tweede Gezinslid

€ 55

-  Derde en volgend Gezinslid

€  31

- Voor het verkrijgen van de toegangspas (clubkaart) tot het terrein wordt een borg gevraagd.     Deze borg ontvangt een lid retour bij einde lidmaatschap.

€ 25

Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50%.

Niet alleen de eigenaar van de boot, maar ook de overige gezinsleden moeten algemeen lid worden van MWC. Vul hiertoe het formulier nogmaals in. Ieder gezinslid moet zich apart opgeven.

Contributies voor het zomerseizoen:

Plaatsgeld, waar ligt de boot?

-  Boot ligt in het water in een box

€ 155

-  Boot ligt op een trailer op de wal

€ 63

50% korting voor inschrijvingen na 1 September. 

Liggeld:

Indien de boot in het water ligt, betaal je naast plaatsgeld ook liggeld voor de boot. Liggeld is afhankelijk van de grootte van de boot. 

-  < 15 m2

€ 69

-  < 20 m2

€ 101

-  < 30 m2

€ 144

-  < 40 m2

€ 200

-  > 40 m2

€ 256

50% korting voor inschrijvingen na 1 September.

Zomergasten:

-  Overnachting voor 1 boot incl. toeristenbelasting

€ 17

Contributies voor het winterseizoen:

Overwinteren in de haven 

-  Liggeld voor leden (vaste prijs) 

€ 67

-  Liggeld voor niet-leden (vaste prijs)

€ 168

Tarieven voor het kranen (per keer):

-  Hijsen per keer voor leden

€ 67

-  Hijsen per keer voor niet-leden

€ 98

Tarieven voor het stallen van de boot op het parkeerterrein incl. hijsen:

-  vast tarief voor leden

€ 67

-  vast tarief voor niet-leden

€ 134

-  variabel tarief per m2 boot voor leden

€ 11

-  variabel tarief per m2 boot voor niet-leden

€ 17

Laatst bijgewerkt op 1 februari 2021