Contributie 2020 Roeileden

 Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

-  Entreegeld om lid van MWC te worden

€ 44

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

-  Hoofdlid

€ 165

Tweede Gezinslid

€ 55

-  Derde en volgend Gezinslid

€ 31

-  Jeugdleden tot 18 jaar (geen gezinslid) op peildatum 1 Januari

€ 53

-  Jeugdleden tot 22 jaar (geen gezinslid) op peildatum 1 Januari

€ 114

-  Voor het verkrijgen van de toegangspas (clubkaart) tot het terrein wordt een borg gevraagd.    Deze borg ontvangt een lid retour bij einde lidmaatschap.

€ 25

Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50%. Voor de kortingen van gezinsleden is het soort lidmaatschap niet van belang.

Roeigeld: 

-  Hoofdlid

€ 116

-  Tweede Gezinslid

€ 116

-  Derde en volgend Gezinslid

€ 59

-  Roeilid en tevens Havenlid

€ 59

Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50%.

KNRB en NOC*NSF bijdrage:

-  Senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)

€ 38,27

-  Junioren (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)

€ 21,50

Indien je na 1 Oktober lid wordt, is er geen KNRB bijdrage meer verschuldigd.


Roei-instructie: 

-  Roei-instructie senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)

€ 31

-  Roei-instructie jeugdleden (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)

€ 19

De bijdrage blijft gelijk indien meerdere instructies gevolgd worden in een jaar

Wedstrijdtoeslagen:

-  Wedstrijdtoeslag MWC Racing leden

€ 206

Studenten: 

-  Oud MWC jeugdleden die buiten Maastricht studeren

€ 11

-  Studenten die tevens lid van Saurus zijn

€ 77





 

Laatst bijgewerkt op 9 november 2020