Contributie voor Sloeproeileden 2020

Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

-  Entreegeld om lid van MWC te worden

€ 44

-  Voor het verkrijgen van de toegangspas (druppel) tot het terrein wordt een borg gevraagd van € 25. Deze borg ontvangt een lid retour als de druppel wordt ingeleverd.

€ 25

 Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

-  Hoofdlid

€ 165

-  Tweede Gezinslid

€ 55

-  Derde en volgend Gezinslid

€ 31

Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50%. Voor de kortingen van gezinsleden is het soort lidmaatschap niet van belang.

Roeigeld:

-   Hoofdlid € 116
-  Tweede Gezinslid € 116
-  Derde en volgend Gezinslid €  59

Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50% 

Roei-instructie:

-  Roei-instructie senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)

€ 31

De bijdrage blijft gelijk indien meerdere instructies gevolgd worden in een jaar.

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2020