Belangrijke Links

Coronaprotocol Roeien MWC

Stand van zaken per 1 juli 2020

Onderstaand de richtlijnen waaraan de leden van MWC zich houden vanaf 1 juli 2020. De eerdere richtlijnen komen hiermee te vervallen.

Uitgangspunten voor het roeien bij MWC

Het belangrijkste uitgangspunt is dat ieder lid van MWC zelf verantwoordelijk is voor het correcte gedrag in het Corona-tijdperk. We doen dat voor elkaar. Richtlijnen die het bestuur daarbij gehanteerd heeft, zijn:

Het roeien is voor iedereen bij MWC veilig
Wij volgen de richtlijnen van de KNRB

  • De te hanteren afstand tussen personen blijft in alle gevallen 1,5 meter
  • Vermijd drukte
  • Mensen die ziek zijn, verhoging hebben, neusverkoudheid, hoesten, etc. blijven thuis
  • Schud geen handen
  • Ontsmet de boot en de riemen voor en na het roeien
  • Was je handen nadat je bent binnen gekomen en na het ontsmetten van de boot
  • Deponeer de ontsmettingsdoekjes in de afvalbak in het botenhuis
  • Als de maatregelen niet goed blijken te werken, zullen die worden aangescherpt.

Hoe gaat een roeisessie bij MWC er uit zien? 

Roeien is wettelijk toegestaan en het is coronaveilig in alle typen boten.

Op de vereniging liggen bij het afschrijfsysteem wegwerp ontsmettingsdoekjes om contactoppervlakken schoon te maken: riemen, dollen, riggers en bootranden. Deze doekjes beschadigen het materiaal van de boten en riemen niet en ontsmetten goed. Na gebruik in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren.

Skiffs en Tweeën worden aan het Maasvlot in het water gelegd om de meermansboten aan het vlot in de haven zoveel mogelijk ruimte te geven. Er wordt aan het vlot in de haven slechts één C3 of C4 tegelijk in het water gelegd.

Clubhuis, bar en kleedkamers

Het clubhuis, de bar en de kleedkamers zijn weer opengesteld. Houd daarbij rekening met de 1,5 meter. Geprobeerd wordt om zo snel mogelijk de barbezetting ingevuld te krijgen. Als er geen barbezetting is, is zelfbediening mogelijk. In het clubhuis is vanaf de entree tot aan de deur naar het terras een looproute aangegeven. Dit is een verplichte looproute. Om in geval van een besmetting snel inzicht te hebben wie op een bepaald moment in het clubhuis aanwezig is geweest, wordt iedereen gevraagd met zijn/haar eigen druppel in te checken bij de ingang van het clubhuis en bij de ingang van de kantine. Dat kan ook als de deur al open is, door de druppel even tegen de sensor aan te houden. Het clubhuis wordt dus bij eerste binnenkomst niet via het terras betreden, maar altijd via de entree tegenover de botenloods. Bij gebruik van de bar zijn er niet meer dan 2 personen achter de bar. Gebruik voor het afwassen van de vaat afwasmiddel. De laatste gebruiker van het clubhuis sluit de terrasdeur, doet het licht uit en verlaat het clubhuis via de entree.

De ergometerruimte is voorlopig nog niet beschikbaar.

Er zijn niet meer dan 3 mensen tegelijkertijd in de kleedkamers