Instructie

Om veilig en verantwoord het Maaswater op te gaan, vindt instructie in het algemeen alleen tijdens het zomerseizoen (1 april – 1 november) plaats. In het vroege voorjaar worden (aspirant)leden opgeroepen om hun eventuele plaats op de wachtlijst te bevestigen, en wordt de indeling gemaakt voor de instructie.

Verdere informatie wordt voor het begin van de instructie (meestal eerste week april) aan alle deelnemers verstrekt.

Aanmelden Instructie

Open dag

Er wordt ieder jaar vlak voor het begin van het instructieseizoen een open dag georganiseerd. Mededelingen daarover gaan naar nieuwe leden, mensen die zich hebben opgegeven voor instructie en worden ook via de website gepubliceerd.