Instructie

Om veilig en verantwoord het Maaswater op te gaan, vindt instructie in het algemeen alleen tijdens het zomerseizoen (1 april – 1 november) plaats. In het vroege voorjaar worden aspirant-leden en leden opgeroepen om, indien zij instructie willen volgen, zich op te geven (via activiteiten) voor de wachtlijst instructie. Op grond hiervan wordt de indeling gemaakt voor de instructie.

Verdere informatie wordt voor het begin van de instructie (meestal eerste week april) aan alle deelnemers verstrekt.

Open dag

Er wordt ieder jaar vlak voor het begin van het instructieseizoen een open dag georganiseerd. Mededelingen daarover gaan naar nieuwe aspirant leden, die zich tevens hebben opgegeven voor instructie. Ook wordt er informatie op de website gepubliceerd.