Lidmaatschap Toelichting

Bij MWC onderscheiden we verschillende typen lidmaatschappen:

  • Roeien (volwassenen en jeugd)
  • Sloeproeien
  • Haven

Deze verschillende lidmaatschappen worden hier nader uitgelegd en er wordt aangegeven welke contributie bijdragen erbij horen. Onder het submenu “Contributie” kun je de hoogte van deze bijdragen per kalenderjaar terug vinden. Onder het submenu Aanmelden Roeilid, Aanmelden Sloeproeier of Aanmelden Havenlid kun je je opgeven voor een van de typen lidmaatschappen.

NB: Het lidmaatschap van MWC wordt voor een geheel kalenderjaar aangegaan. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet gebeuren voor 1 December van het huidige kalenderjaar, mede omdat afdracht aan de KNRB per die peildatum wordt bepaald. 


Nieuwe Leden / Aspirant Leden:

Als je je inschrijft als lid, dan moet je kiezen voor welk type lidmaatschap je je opgeeft. Bij aanmelding (via de website) wordt er éénmalig het zogenaamde entreegeld in rekening gebracht. Je bent dan aspirant-lid van MWC. Je krijgt toegang tot het terrein en clubgebouw. Naast een bar is hier ook een ergometer trainingsruimte om aan je conditie te werken. Op de website krijg je toegang tot het besloten gedeelte, zodat je volledig op de hoogte bent van het reilen en zeilen van de club.

Om toegang te kunnen krijgen tot alle gebouwen dien je over een zgn. druppel te beschikken. Deze kun je bestellen op het besloten gedeelte van de website. Hiervoor dient een borg betaald te worden, bij inlevering krijg je deze borg retour.

Aspirant-leden

Aspirant Sloep-roeileden worden uitgenodigd om 2 keer te “proefroeien”. Hierna besluit men of men lid wordt van de vereniging. 
Aspirant Havenleden worden na een kennismakingsgesprek lid, indien er plaats is in de haven (of op de wal). 

Bij Aspirant Roeileden wordt er onderscheid gemaakt tussen “ervaren” en “onervaren” roeiers en “jeugdleden”:

  • Ervaren roeiers worden na een kennismakingsgesprek direct lid van de vereniging. Het gesprek dient er tevens voor om vast te stellen welke roeibrevetten toegekend worden.
  • Onervaren roeiers moeten eerst hun basisbrevet halen. In het voorjaar (April) starten hiervoor de instructies. Bij voldoende deelnemers (en instructeurs) kan er eventueel ook later in het roeiseizoen gestart worden met roei-instructie. Mocht het roeien onverhoopt niet jouw sport zijn, dan kun je je lidmaatschap zonder extra kosten nog opzeggen tijdens de eerste 2 lessen.
    In het najaar en de winter wordt er geen beginnersinstructie gegeven. Je blijft dan aspirant-lid van de vereniging en komt op de wachtlijst voor instructie. Wij hebben de intentie om voor geïnteresseerde aspirant-leden tijdens de winterperiode een ergometer training te organiseren om de eerste roeitechnieken aan te leren.
  • Jeugdleden worden in principe na 2 keer “proef-roeien” lid van de vereniging. Ook voor onervaren jeugdleden heeft het de voorkeur om te beginnen in het voorjaar. In overleg kan hiervan soms afgeweken worden.

Indien je nog verdere vragen hebt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.