DRINGENDE OPROEP … (ondersteuning) penningmeester

Geplaatst op 04-05-2022  -  Categorie: Algemeen

MWC heeft heel wat leden die op een of andere manier actief zijn om deze sportclub zo goed mogelijk te laten functioneren. Al dit werk is dan ook vrijwillig, immers we zijn geen sportschool. De vrijwilligerstaken variëren van mensen die bijna dagelijks bezig zijn met het wel en wee en mensen die af en toe hun inspanningen verrichten.

De leiding van deze club wordt gevormd door 7 bestuursleden, die samen proberen om zowel de sportieve zaken als de beleidsvormende en beleidsuitvoerende zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit is natuurlijk een behoorlijke klus. De afgelopen periode zijn er enkele nieuwe bestuursleden benoemd (secretariaat, pr en communicatie, sportzaken en onderhoud).

Voor de financiële aangelegenheden zijn we DRINGEND op zoek naar leden die op dit terrein hun expertise willen delen met MWC. Het betreft binnen het bestuur dus de functie van penningmeester of ondersteuning van deze bestuurstaak. We zullen de vele taken van de penningmeester gaan verdelen onder meerdere leden: dus wil je een onderdeel van dit takenpakket verzorgen, meld dit dan ook! Dit betekent dan dat je de penningmeester ondersteunt. Welke zaken moeten er allemaal rond de financiën van onze club gebeuren…... een gedeeltelijke opsomming:

  • een begroting opstellen
  • een financieel jaarverslag opstellen
  • een financiële planning voor meerdere jaren opstellen
  • fondsenwerving
  • financiële gegevens controleren en beoordelen
  • het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken
  • betaalopdrachten fiatteren
  • relevante verzekeringen afsluiten

We hebben als bestuur al de nodige inspanningen verricht om leden te vinden die deze financiële deeltaken of de coördinerende taak van penningmeester willen uitvoeren…..echter het is nog niet gelukt. Dus een DRINGEND verzoek aan alle leden om mogelijk een signaal aan ons te geven om deze vraag op te lossen . Meld dit bij onze voorzitter Peter Vos: rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl of de secretaris Ed Lemmens: siraterces.[antispam].@maastrichtsche.nl