MWC Masters bruisen van de ideeën

Geplaatst op 09-10-2020  -  Categorie: Algemeen

Op vrijdag 25 september j.l. kwamen de MWC Masters bij elkaar voor een discussieavond. Doel was om te praten over de eigen ambities en met elkaar te discussiëren over hoe wij meer leden in MWC kunnen interesseren/mobiliseren om deel te nemen aan wedstrijden op diverse niveaus. Ook werd nagedacht over hoe wij nieuwe MWC leden met wedstrijdroei-ervaring kunnen aantrekken en snel kunnen verbinden aan een ploeg die bij hun past wat betreft leeftijd, roeivaardigheid en roeiambitie.

Aan enthousiasme was duidelijk geen gebrek. Natuurlijk, het corona virus gooit soms flink roet in het eten, maar gelukkig zijn er nog voldoende manieren om samen sportief bezig te zijn, ieder op zijn of haar eigen niveau.

Het verslag van de avond is gemaakt door Jeroen van Gorkum en staat hieronder:

Notulen van de Masters discussie avond – 25 september 2020 – MWC

Aanwezig: Theo Peereboom (bestuur-sportzaken), Josephine Knegtering (bestuur-secretaris, jeugd en Racing), Titus Sips (coach dames masters), Jeroen van Gorkom (coach heren masters), John Maquire (coach MWC Racing), Vester Jansen (coach senioren), Maarten Christiaans, Christien Pulles (brevet examinator), Imke Nabben, Caro de Gaaij (coach jeugd roeiers/sters), Hans Kroon, Anneke en Max Cramwinckel, Sandra Adriaansen, Hans Tijs, Ida Wenz, Dolf der Kinderen, Susan Lenaerts, Luc Timmermans, Chris van Oostrum, Sophie Leijdesdorff, Marianne Bogaerts, Leonard Schuette, Tiuri van Rossum, Seda Cantekin, Merle Niehe, Anne-Marie Knijnenburg, Liesbeth van der Ploeg, Josef Quick, Joost van den Akker, Hein Schreuder. (n=31)

Afgezegd: René Norenburg (coach volwassen toerroeiers), Eduard Dormans (coach marathon roeiers/scullers), Koos van Haasteren (coach wedstrijdroeiers jeugd en senior, voorzitter coach vergadering).

De avond wordt geopend door Theo om 18.45. Hij houdt een korte inleiding over het waarom van de avond. Doel is met elkaar te discussiëren over hoe wij meer leden in MWC kunnen interesseren/mobiliseren om deel te nemen aan wedstrijden op diverse niveaus, en hoe wij nieuwe MWC leden met wedstrijdroei-ervaring kunnen aantrekken en snel kunnen verbinden aan een ploeg die bij hun past wat betreft leeftijd, roeivaardigheid en roeiambitie.

Alle aanwezigen stellen zich kort voor wat betreft roeiachtergrond en wat zij op dit moment doen op het gebied van wedstrijdroeien.

Titus presenteert kort de plannen van de dames masters ploeg. Het aantal actieve dames is om een aantal redenen flink uitgedund. Nieuwe aanwas van ervaren roeisters is dan ook heel welkom. Corona heeft ook veel invloed op het programma. Het is nog erg onzeker welke wedstrijden dit najaar en komend voorjaar zullen doorgaan. Een langere termijn planning vinden we daardoor niet zinvol en we kiezen daarom voor een pragmatische aanpak. De dames zullen zich in deze periode voornamelijk focussen op het roeien in een 4x en kleine wedstrijdjes roeien (Zoals de Theta Herfstregatta) zodra zich daar mogelijkheden voordoen. We trainen daarom gewoon door: op woensdag (ergometer) en zaterdag (in de boot).

Jeroen presenteert de plannen voor de heren masters ploeg. Er is wat leeftijd betreft een nogal diverse ploeg (35-64) van krap 8-9 man met drie wisselende stuurvrouwen (Anneke, Sandra, Helena Zwart) en Peter Wilms. Een ploeg van 10-12 man is nodig om ieder weekeind in een acht te kunnen varen. De ploeg is nu nog vaak afhankelijk van ervaren invallers (Vester, René) die geen serieuze wedstrijdambitie hebben. Plan is om deel te nemen aan de Suikerrace (15/11/2020) in Roosendaal, en de Heineken en Head. Als er andere heren master roeiers zijn dan degenen die nu meetrainen met de acht, die liever in een ander nummer trainen en wedstrijden roeien, dan is dat prima (b.v. Luc en ??). Je kunt ook master ploeg zijn zonder vaste coach, als je daar geen behoefte aan hebt, omdat je vindt dat je al goed vaart als ploeg. Maar meld je wel aan bij de coachvergadering. Jeroen coacht in principe op de zondagmorgen.

Discussiepunten 

Roeitrial. Titus presenteert het plan om in november een interne roeitrial te organiseren voor wedstrijdroeiers en andere leden van 2,5km lengte, tussen de haven van Eijsden en de ingang van de Waolewiert, voor alle boottypes, evenals gemengde ploegen. Wij kunnen er een handicap aan verbinden om een algemene winnaar/winnares aan te wijzen.

Opmerking: dit tweemaal te organiseren, in voor- en najaar.

Conditie training. Er is veel animo voor de organisatie van een MWC conditie training in de winter, in een gehuurde gymzaal, gericht op verbetering van het uithoudingsvermogen, dus geen gewichten/kracht training.

Opmerking: Bestuur zegt toe dat verder uit te zoeken.

Clinics. Een roeiclinic is een roei activiteit georganiseerd voor niet-leden met roeiervaring om ze kennis te laten maken met onze vereniging, te enthousiasmeren lid te worden en zich aan te sluiten bij een passende roeiploeg. Het organiseren van roeiclinics voor (nieuwe) leden met belangstelling voor deelname aan wedstrijden wordt een goede manier gevonden om leden te stimuleren en te adviseren bij welke ploeg ze zich aan zouden kunnen sluiten, of om een nieuwe ploeg te creeren.

   Opmerking: Er wordt gesteld dat het belangrijk is dat een ploegmakelaar goed overzicht heeft van alle actieve roeiploegen en hun leeftijden, technische- en streef-niveau om een goede match te maken. Opvolging door coachvergadering.

   Communicatie intern. Er wordt gesteld dat die verbeterd kan worden zodat, bijvoorbeeld, alle leden kunnen lezen dat er een Row-in wordt georganiseerd of een time-trial, of wat voor specifieke activitieit dan ook.

   Opmerking: regelmatige, korte Nieuwsbrieven kunnen dat melden en naar de website verwijzen voor meer details.

   Werving van leden voor deelname aan ploegen die voor wedstrijden trainen. Er zijn nu leden die na de instructie geen aansluiting vinden bij een groep en zich daardoor niet verder ontwikkelen, hoewel zij daar wel belangstelling voor hebben.

   Opmerking: Er wordt voorgesteld dat er aan het eind van de instructie periode (en ook los daarvan) onderlinge wedstrijdjes worden georganiseerd, en leden ook doorstroming te bieden naar ploegen die zich willen blijven ontwikkelen op de techniek van het roeien, en aan te moedigen tot deelname aan wedstrijden.

   Versnelde brevet procedure. Verschillende aanwezigen pleiten ervoor nieuw aangemelde leden met duidelijke roei- en stuurervaring een versnelde brevet procedure te bieden die goed aansluit bij hun ervaring. Ervaren roeiers/stuurlieden worden gefrustreerd door een langdurige procedure voordat de (onbetwiste) belangrijke stuurproef kan worden gedaan, teneinde de veiligheid van de roeiers op de Maas te garanderen. Hans Tijs suggereert om met een knipkaart methode nieuwe leden aan hun stuurbrevet te helpen.

   Opmerking: Er wordt voorgesteld op de MWC website een sectie te maken voor nieuwe leden met roeiervaring, en daarop te communiceren dat MWC een versnelde brevet procedure heeft voor zulke leden en een systeem om deze leden snel aan te laten sluiten bij bestaande senior en master ploegen van hun leeftijd en technisch niveau.

   Werving van nieuwe leden met (wedstrijd-) roeiervaring. Er wonen en werken diverse ervaren ex-wedstrijdroeiers in onze regio die het niveau van de het masters roeien een flinke boost zouden kunnen geven en die we zouden moeten enthousiasmeren om weer actief te gaan roeien. Op het gebied van wedstrijdroeien heeft onze vereniging echter weinig profiel, door onze zeer beperkte deelname aan nationale wedstrijden. Veel goede en ervaren roeiers/roeisters zouden daarom kunnen denken bij MWC geen aansluiting te kunnen vinden bij een ploeg van hun technische niveau.

    Opmerking: Laat ieder lid zijn persoonlijke en bedrijfsnetwerk (DSM, Universiteit, etc.) informeren over wat MWC te bieden heeft en organiseer een roeiclinic voor belangstellenden.

    De witte vlek oplossen. Er zijn nu leden die tussen wal en schip vallen, die niet bij een van de bestaande ploegen kunnen aansluiten en die toch graag wedstrijden doen. Zij willen graag een structuur waarin een coach hen een aantal maanden op sleeptouw neemt en hen traint en op wedstrijden voorbereidt.

    Opmerking: Daarop ontstaat een discussie waarbij anderen vinden dat mensen juist zelf het initiatief moeten nemen, een trainingsgroepje moeten vormen en daar dan een coach bij moeten zoeken door zich te melden bij de coachvergadering. De ene oplossing sluit de andere natuurlijk niet uit.

    Om 21.15 wordt de bijeenkomst afgesloten en worden de resterende pizza’s verdeeld en meegenomen.