Overzicht contributies 2022

Geplaatst op 12-01-2022  -  Categorie: Algemeen

De penningmeester zal vanaf januari 2022 weer zijn jaarlijke collecte doen om de contributies innen - bijgaand de kosten per type lid voor komend jaar (let op: sloeproeiers vallen onder de categorie van roeileden).

NB: Deze verhogingen zijn al eerder, via de stukken bij de laatste ALV, aan de leden voorgelegd. contributie