Contributie 2023

Geplaatst op 19-01-2023  -  Categorie: Algemeen

Contributie 2023 - overzicht bedragen 2023 vind je via de desbetreffende pagina (roeien / sloeproeien / haven)

Vanaf januari 2023 zal weer zorg worden gedragen voor het innen van de contributies. Bij de jaarlijkse vaststelling van de hoogte van de contributie wordt naar de ‘ConsumentenPrijsIndex’ (CPI) gekeken die door het CBS wordt gepubliceerd. De CPI ligt nu rond de 10%. Normaal gesproken zouden we meegaan met de CPI, echter voor dit nieuwe jaar (2023) hebben we besloten deze indexering niet te hanteren. Iedereen heeft immers te maken met hogere kosten en de constatering is dat het voor velen onder ons een moeilijke tijd is. Daarom is voor dit jaar besloten de indexering aan te houden, die ook door onze bond de KNRB is vastgesteld. Dit betekent een verhoging van slechts  2,7% van de contributie. 

Jullie zullen begrijpen dat dit een eenmalig besluit is, een besluit waar in de huidige economische situatie niet op de lange duur aan vastgehouden kan worden. Als bestuur zullen we de komende tijd goed gaan kijken waar kosten gemaakt worden en waar wij wijzigingen zullen/moeten gaan aanbrengen. De nieuwe contributieprijzen staan op de website gepubliceerd.

Namens het bestuur, Christine Woestenburg / penningmeester MWC