Vacatures bestuur en ondersteunende functies

Geplaatst op 30-03-2022  -  Categorie: Bestuur

Theo (benoemd in mei 2016) zal aan het eind van zijn twee termijnen het bestuur verlaten. Voor de ALV dit voorjaar ontstaat conform het rooster van aftreden een vacature in het bestuur voor de post van:

  • PR en Ledenwerving

Dit jaar zullen ook Josephine en Arjen (benoemd in november 2016, herbenoemd in juni 2020) aan het eind van hun twee termijnen het bestuur verlaten en onstaan vacatures voor de posten van:

  • Secretaris
  • Penningmeester

De afgelopen maanden heeft het bestuur kandidaten aangezocht om deze tijdig conform onze Statuten aan de ALV te kunnen voorstellen. Deze zoektocht heeft nog niet geleid tot kandidaten voor elk van deze vacatures. Heb je tijd en wil je samen onze geweldige club door de komende jaren loodsen met alle uitdagingen die ons te wachten staan?

Wij roepen nadrukkelijk op om indien je belangstelling hebt voor een van deze vacatures, dit per e-mail aan voorzitter Peter Vos (rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl / telefonisch) kenbaar te maken.

Welke vragen leven er bij deze bestuursfuncties zoal?

  • PR en Ledenwerving. Een taak die voor onze club van vitaal belang is. Vragen als: Hoe krijgen we nieuwe leden? Hoe houden we leden vast? Hoe maken we MWC zichtbaar voor iedereen in Maastricht en omstreken? Staan nog in de kinderschoenen.
  • Secretaris. Omdat er zo veel gebeurt en er ook gediscussieerd, vergaderd en besloten wordt ligt hier een belangrijke taak. Alles moet opgetekend en terug te vinden zijn. Ook correspondentie, de post en het mailverkeer moet op de juiste plek terecht komen.
  • Penningmeester. We zijn een financieel gezonde club maar er is altijd een spanning tussen wat er binnen komt en er uit gaat. We maken plannen en kijken naar de consequenties, leggen deze voor aan de leden en voren na instemming deze plannen uit. Een en ander moet worden verantwoord in een sluitende boekhouding.

Het bestuur heeft bij de vorige (digitale) ALV met het toetreden van de bestuursleden Joost van den Akker (Sportzaken) en Dolf der Kinderen (Onderhoud) aangekondigd dit jaar tot een herijking van de taakverdeling te willen komen met het bestuur in nieuwe samenstelling. Daarmee is deze oproep breder dan enkel voor de genoemde vacatures.

Ondersteunende functies

De werkzaamheden van de bestuursleden worden, behalve door commissies, ook ondersteund qua ledenadministratie en financiële administratie. Als je hieraan je steentje wil bijdragen, laat dit dan ook aan onze voorzitter weten.

We zien uit naar jullie reacties!