MWC kent een aparte onderzoekscommissie die belast is met het adviseren rondom incidenten op of rond het water. De procedure is eind 2018 herzien. Lees hier de procedure Incidenten MWC.

Voor het gemak is een samenvatting toegevoegd die aangeeft voor elk van de betrokken partijen wat hen te doen staat  ingeval van een incident: De bij het incident betrokken leden, (de voorzitter van) het bestuur en (de voorzitter van) de onderzoekscommissie.