Contributie voor Roeileden:

 

Deze informatie betreft het jaar 2019.

Een nieuw lid betaalt eenmalig: 

-  Entreegeld om lid van MWC te worden

€ 42

-  Voor het verkrijgen van de toegangspas (druppel) tot het terrein wordt een borg gevraagd van € 25. Deze borg ontvangt een lid retour als de druppel wordt ingeleverd.

€ 25

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

-  Hoofdlid

€ 160

-  Eerste Gezinslid

€ 53

-  Elk volgend Gezinslid

€ 30

NB: Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50%; Voor de kortingen van gezinsleden is het soort lidmaatschap niet van belang.

Roeigeld:

-  Hoofdlid

€ 113

-  Eerste Gezinslid

€ 113

-  Elk volgend Gezinslid

€ 57

NB: Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50%.

KNRB en NOC*NSF bijdrage:

-  Senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)

€ 37,45

-  Junioren (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)

€ 21,04

Volledige bedrag moet ook na 1 September betaald worden

Jeugdleden (niet lid van een gezin):

Jeugdleden betalen 1 gereduceerd bedrag voor MWC contributie en roeigeld. Daarnaast betalen jeugdleden ook voor roei-instructie (zie verder). Indien je na 1 September lid wordt is de korting 50%.

Roei-instructie:

-  Roei-instructie senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)

€ 30

-  Roei-instructie jeugdleden (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)

€ 18

De bijdrage blijft gelijk indien meerdere instructies gevolgd worden in een jaar.

Deelname aan wedstrijden:

-  Wedstrijdtoeslag MWC Racing leden

€ 200

-  Wedstrijdtoeslag jeugdledenleden

€ 0

Studenten:

-  Studenten die in hun jeugd lid zijn geweest van MWC

€ 10

-  Overige studentenleden

€ 75