Meetwaarden

Uitleg bij stoplicht - Wel of Niet Roeien

Het stoplicht op de MWC site is bedoeld als visuele indicatie of er wellicht weers- of watercondities zijn die veilig roeien kunnen belemmeren. 

Algemeen geldt dat de specifieke combinatie van debiet en waterhoogte, al dan niet samen met wind of andere weersomstandigheden, altijd een eigen inschatting ter plekke door de stuurman vragen.  Om te beoordelen of de stroomsnelheid, waterafvioer, waterhoogte, en/of temperatuur roeien toestaat, kan de stuurman via onderstaande links zelf de relevante en actuele gegevens van Rijkswaterstaat bekijken. alvorens te besluiten of roeien verantwoord is:

NB:

  • debiet: onze eigen ervaring leert dat indien debiet > 625 m3, er een roeiverbod van kracht is (vanwege te sterke stroming);
  • waterhoogte  idem, onze ervaring leert > 4430 cm NAP betekent niet roeien (vlot is niet bereikbaar);
  • watertemperatuur (<5 C; onderschat de impact van onderkoeling niet!).

Regels rondom roeiverbod MWC

Lees hier de bepalingen binnen  MWC rondom bijzondere weers- en of wateromstandigheden, en/of andere omstandigheden. Zie de MWC clubregels. In algemene zin gelden de volgende bepalingen (Artikel C.4.2.1); voor de periode 1 december - eind maart gelden aanvullende restricties rondom het roeien, als vastgelegd in het MWC winterreglement.

Bij mist, ijs, vorst, gladheid, windkracht 5 of hoger, sterke stroming en/of te hoog water mag niet worden geroeid.

Mist:             De Kennedybrug is vanaf MWC niet te zien.
IJs:               IJsschotsen in de haven en/of op de Maas.
Vorst:           Vorst overdag.
Gladheid:     De helling en/of het vlot zijn niet normaal begaanbaar.
Wind:           Er staan schuimkopjes op de Maas.
Stroming:     Het water van de Maas is stapvoets niet bij te houden.
Hoog water: Het vlot is zonder loopplank niet bereikbaar.
Zicht:            Roeien kan tot 15 min voor zon onder, of vanaf 15 min na zonssopgang

Het bestuur kan ook in verband met andere omstandigheden een algeheel roeiverbod uitvaardigen. Dit, én de reden daarvoor, worden via het uitschrijfsysteem bekend gemaakt

Weergegevens (Windfinder en Buienradar)

Watergegevens (RWS)