Hier staan de regels rondom het roeien in de winter nog even in het kort samengevat:

  • Artikel C.4.2.2: Tijdens het in HR artikel 4.2.3 genoemde winterseizoen, dat in ieder geval de maanden december tot en met maart omvat, tenzij door het bestuur anders wordt bekend gemaakt, gelden enkele extra voorwaarden voor het gebruik van de boten.
  • Artikel C.4.2.3: Tijdens het winterseizoen mag alleen worden geroeid in een door een gebrevetteerde stuurman gestuurde boot.
  • Artikel C.4.2.4: Tijdens het winterseizoen is het verboden stroomafwaarts van de club (richting stad) te roeien.
  • Artikel C.4.2.5: Bij het roeien gedurende het winterseizoen is het gebruik van door de vereniging beschikbaar gestelde veiligheidsmiddelen, zoals een safety-tonnetje (t.b.v. GSM) en een fluorescerend vest of hesje voor de stuurman en boeg, verplicht. Het gebruik van een zwemvest wordt aanbevolen.