Dit inschrijfformulier is bedoeld voor jeugdleden (jonger dan 18 jaar).

Na het verzenden van het inschrijfformulier zal een van onze jeugdcoaches (binnen enkele dagen) contact opnemen met jou om nader kennis te maken. Pas nadat je 2 keer geroeid hebt beslis je of je lid wilt worden van MWC.

 

Algemeen

 

Contact gegevens

 

Adres gegevens

 

Overige

 

Privacy Beleid MWC

Om jou als lid te registreren verwerkt MWC de persoonsgegevens die je op dit formulier hebt ingevuld in de ledenadministratie. De manier waarop dit gebeurt, met welk doel en welke rechten jij als lid hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, is beschreven in het MWC Privacy Beleid.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet MWC hiervoor aan ieder nieuw lid expliciet toestemming vragen. We vragen je om zorgvuldig kennis te nemen van het MWC Privacy Beleid  of van de samenvatting daarvan in de MWC Privacy Verklaring  Als je akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je dat samen met de datum van je akkoordverklaring in onderstaande velden aangeven. 

Beide gegevens (verklaring wel/niet akkoord en de datum van deze verklaring) worden in de MWC ledenadministratie vastgelegd en vormen t.b.v. de AVG de wettelijke basis waarop MWC jouw persoonsgegevens mag verwerken en gebruiken.

 

 

Let op: Een ouder/verzorger van een jeugdlid moet zich ook aanmelden!

Als je bij aanmelding jonger dan 18 jaar bent, moet behalve jijzelf ook een ouder of verzorger zich inschrijven. Hiervoor is een apart inschrijfformulier, "Ouder/Verzorger van Jeugdlid", beschikbaar op de website.

Ouders/verzorgers worden ingeschreven in de ledenadministratie, maar worden geen lid en betalen geen contributie.

Ouders/verzorgers die al lid zijn van MWC hoeven zich niet nogmaals in te schrijven.

 

Indien je op 'verzenden' drukt heb je je aangemeld als  aspirant-jeugdlid van MWC.
Er zal contact met jou en je ouders worden opgenomen (kan enkele dagen duren) door een van onze jeugd coaches om nader kennis te maken. Nadat je 2 keer hebt geroeid beslis je of je lid wordt van onze mooie vereniging.

 Beveiligingscode Beveiligingscode