Historie van MWC

Oprichting 1914

De Maastrichtsche Watersportclub is opgericht op 28 mei 1914. Tot 1932 leidde MWC een onopvallend bestaan. Achteraf bekeken is dit niet zo verwonderlijk. De Maas had zelfs bij normale waterstanden een sterke stroom, die door het grote verval nabij de St. Servaasbrug een woeste vloed ontketende en voor de beoefening van de watersport een onneembare hindernis vormde. De door Rijkswaterstaat in de twintiger jaren van de 20e eeuw uitgevoerde werken om de Maas te kanaliseren, zorgde ervoor dat een constant zomerniveau en een geringe stroomsnelheid werden bereikt. Hierdoor werd de Maas herschapen tot een voor het uitoefenen van de watersport geschikt vaarwater.

Nieuw leven ingeblazen in 1931

In 1931 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Toenmalig voorzitter Sjo Haanen ging ermee akkoord dat op basis van de originele statuten de vereniging werd voortgezet. Er traden ook een groot aantal leden toe van de personeelsvereniging van de Stroomverkoop Maatschappij (SVM). Het nieuwe bestuur bestond uit prof. dr. ir. H.C.J.H. Gelissen, directeur van de SVM (voorzitter), J.B. Krans, secretaris van de SVM, ir. J.F.E. Regout, directeur van de Sphinx, mr. P. Tichelaar en J.M.G. Haanen (oud-voorzitter). Er werd een terrein aangeworven aan de Blekerij, ten zuiden van het stadspark, oorspronkelijk bedoeld om de nieuwe ambtswoning op te bouwen van de nieuwe burgemeester van Maastricht, jonkheer Michiels van Kessenich.

Koninklijk bezoek 1962

Op dinsdag 8 mei 1962, bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernhard, beleefde MWC de eer de Koninklijke familie op haar terrein te mogen verwelkomen. Het Koninklijke gezelschap kwam met helikopters aan op de Griend en maakte vervolgens een uitgebreide tocht door de stad, onderbroken door de ontvangst op het gouvernement. Het einde van de rondrit lag aan de Blekerij. De voorzitter E. Bauduin verwelkomde de Koninklijke gasten en begeleidde hen naar de afrit aan de Maas. Daar ging de familie aan boord om twintig drijvende pontons te bekijken waar 12 Limburgse plaatsen zich presenteerden. Het bezoek werd afgesloten met een groot vuurwerk boven de Maas.

Verhuizing van de Blekerij naar Sint Pieter 1966

Toen in 1965 de J.F. Kennedybrug met haar op- en afritten dwars over het terrein van MWC werd aangelegd, moest MWC verhuizen. MWC kreeg de keuze uit twee terreinen bij de inmiddels gedempte Sint Pietersluis. De keuze viel op het meest zuidelijke terrein, terwijl het andere terrein toeviel aan de Maastrichtse Canoclub MCC. Vanaf dat moment deelden beide verenigingen de uitgebaggerde jachthaven. De oude roeiloods werd weer opgebouwd en er werd een nieuwe kantine in steen opgetrokken. In 1966 werd het terrein officieel in gebruik genomen.

Studentenroeivereniging 1983

Met de komst van de Rijksuniversiteit Limburg kwam er ook een studentenroeivereniging, Saurus. Saurus startte haar activiteiten in 1983 op het terrein van MWC met gebruikmaking van de aanwezige accommodaties. In 1986 kreeg Saurus een eigen vlot op de Maas. Maar uiteindelijk bleek het Maaswater niet het ideale oefenwater voor 2 km-wedstrijden. Sinds een aantal jaren huist Saurus in een modern eigen pand in Bosscherveld. Hun webadres is http://msrvsaurus.nl/.

De vereniging in de 21e eeuw

In de aanloop naar het 100-jarig jubileum werd in 2008-2009 op de bestaande lokatie een geheel nieuw botenhuis gerealiseerd, dat voorzag in de behoefte van de vereniging aan betere kleed- en doucheruimten, een kantine, een ergometerruimte, een bestuurskamer en een moderne keuken. Ook werd de botenloods onder handen genomen en met twee beuken uitgebreid, zodat er meer ruimte kwam voor de groeiende botenvloot. Er kwam ook een eigen reparatie- en onderhoudsruimte beschikbaar.

In 2014 werd het 100 jarig bestaan groots gevierd met een feestweekeinde voor leden en oudleden en een speciale editie van het jaarlijkse Prominentenroeien. MWC is sindsdien verder uitgegroeid tot een vereniging met ruim 370 leden.