Opzet roei-instructie

Wil je leren roeien?

Bij MWC leren enthousiaste instructeurs je hoe je samen met anderen in een roeiboot kunt roeien.

Om veilig en verantwoord de Maas op te kunnen, dienen roeiers zich de techniek van het roeien eigen te maken. Hiervoor wordt instructie gegeven op diverse niveaus. Er wordt roei-instructie gegeven van april tot december.

 

Nieuwe leden zonder roeiervaring

Instructie aan onervaren roeier

Wij hebben een START-TO-ROW - programmaGedurende 6 weken krijgt de deelnemer wekelijks roei-instructie van een ervaren instructeur in een meermansboot. Na 6 weken weet je of roeien iets voor jou is en heb je ook een beeld van onze mooie vereniging. Je kunt dan lid worden van MWC en verder gaan met roei-instructie.

Ons brevettensysteem

  • Het roeien wordt aangeleerd in gescullde boten, iedere roeier heeft dan 2 riemen.J e begint met het aanleren van de roeibeweging. Hierbij is het is de bedoeling dat de verschillende bewegingen/handelingen door alle teamroeiers tegelijk en op dezelfde wijze uitgevoerd worden.
  • We beginnen met C-instructie. Je leert roeien in een brede en stabiele meermans C-boot. Na het afronden van de C-instructie leer je ook een C-roeiboot te sturen. Hier hoort ook een stukje theorie bij.
  • Na het behalen van het stuurbrevet kun je je techniek verder verfijnen door B-instructie te volgen. Je leert dan roeien in stabiele eenpersoons B-skiffs.
  • Na het B-brevet kun je de uitdaging aangaan om in A-skiffs te leren roeien. Dit zijn smalle, de meest snelle maar ook de minst stabiele boten.
  • Binnen MWC wordt ook boord-instuctie gegeven. Bij boordroeien heeft elke roeier één riem. Dat vereist minimaal 2 roeiers in een boot.

Meer details over ons brevettensysteem en de instructie vind je op de website via Documenten > Algemeen> Roei-opleiding en -instructie > 23-04-20 Brevettensysteem MWC 2023 DEF.pdf.

Afroeien

Elke instructie-periode wordt afgesloten met een examen waarna je door kunt stromen naar het volgende niveau.

 

Nieuwe leden met roei-ervaring (elders).

Ervaren roeiers worden op hun niveau beoordeeld en krijgen op basis hiervan een brevet toegewezen. Iedereen wordt geacht het MWC-stuurbrevet te behalen en de vaarregels van de vaaromgeving van MWC te kennen. Bij aanvang van hun introductieperiode krijgen zij een tijdelijke toestemming om mee te roeien in boten van hun niveau, op voorwaarde dat het stuurbrevet op de eerst mogelijke geboden gelegenheid behaald wordt. Na het behalen van het stuurbrevet kunnen boten uitgeschreven worden in ons reserveringssysteem, voor boten passend bij hun roeibrevet.

Coaching

MWC kent ook coachingsmogelijkheden voor roeiers die wedstrijd-aspiraties hebben.