Contributie havenleden 2022

 

NB:
Door de belastingdienst wordt een onderscheid gemaakt tussen zeilboten (en roeiboten) en motorboten.
Motorboten zijn BTW-plichtig.
Dit betekent dat ondergenoemde bedragen met een * gemarkeeerd voor leden die in het bezit zijn van een motorboot verhoogd worden met de BTW.

 

Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

 

 • Inschrijfgeld om aspirant lid van MWC te worden
 

46,00

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

 

 • Hoofdlid
 • Tweede Gezinslid
 • Derde en volgend Gezinslid
 171,00
57,00
33,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%.

 

Niet alleen de eigenaar van de boot, maar ook de overige gezinsleden moeten algemeen lid worden van MWC.
Vul hiertoe het formulier nogmaals in.
Ieder gezinslid moet zich apart opgeven.

Plaatsgeld, waar ligt de boot?

 

 • Boot ligt in het water in een box
 • Boot ligt op een trailer op de wal
 161,00
66,00

Liggeld:

 

Indien de boot in het water ligt, betaal je naast plaatsgeld ook liggeld voor de boot.
Liggeld is afhankelijk van de grootte van de boot. 

 • < 15 m²
 • < 20 m²
 • < 30 m²
 • < 40 m²
 • > 40 m²
 

72,00
105,00
150,00
208,00
266,00

Contributies voor het winterseizoen (*):

 

Overwinteren in de haven 

 

 • Liggeld voor leden (vast tarief per box)
 • Liggeld voor niet-leden (vast tarief per box) 
 


70,00
174,00

Tarieven voor het kranen en boot verlaat terrein (voorjaar + najaar):

 

 • Hijsen voor leden
 • Hijsen voor niet-leden
 


68,00
102,00

Tarieven voor het stallen van de boot op het parkeerterrein incl. hijsen:

 

 • vast tarief voor leden
 • vast tarief voor niet-leden
 • variabel tarief per m2 boot voor leden
 • variabel tarief per m2 boot voor niet-leden
 
70,00
139,00
12,00

19,00