Aanmelden Havenlid

Je kunt je middels onderstaand formulier als havenlid aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding wordt er contact opgenomen om kennis te maken, en om na te gaan of er een plaats beschikbaar is in de haven of op de wal.

 

 

Algemeen

 

Contact gegevens

 

Adres gegevens

 

 Boot Gegevens

 

Overige

 

 

Lidmaatschap Haven en Gezinsleden

Niet alleen de eigenaar van de boot, maar ook een evt. partner moet algemeen lid (2e gezinslid) worden van MWC. De partner moet hiertoe het formulier nogmaals invullen met zijn/haar gegevens. De boot gegevens hoeft een partner niet in te vullen. 

 

Privacy Beleid MWC

Om jou als lid te registreren verwerkt MWC de persoonsgegevens die je op dit formulier hebt ingevuld in de ledenadministratie. De manier waarop dit gebeurt, met welk doel en welke rechten jij als lid hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, is beschreven in het MWC Privacy Beleid.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet MWC hiervoor aan ieder nieuw lid expliciet toestemming vragen. We vragen je om zorgvuldig kennis te nemen van het MWC Privacy Beleid  of van de samenvatting daarvan in de MWC Privacy Verklaring  Als je akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je dat samen met de datum van je akkoordverklaring in onderstaande velden aangeven. 

Beide gegevens (verklaring wel/niet akkoord en de datum van deze verklaring) worden in de MWC ledenadministratie vastgelegd en vormen t.b.v. de AVG de wettelijke basis waarop MWC jouw persoonsgegevens mag verwerken en gebruiken.

 

 

Indien je op verzenden drukt heb je je aangemeld als  aspirant-lid van MWC. Er zal contact met je worden opgenomen (kan enkele dagen duren) om nader kennis te maken. Je wordt in de regel pas lid als er een box beschikbaar is in de haven. 

 

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode