Contributie 2022 Roeileden

 

Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

 • Inschrijfgeld om aspirant lid van MWC te worden
 • Borg Clubkaart: Voor het verkrijgen van de toegangspas (clubkaart) tot het terrein wordt een borg gevraagd.
  Deze borg ontvangt een lid retour bij einde lidmaatschap.


46,00
25,00

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

 • Hoofdlid
 • Tweede Gezinslid
 • Derde en volgend Gezinslid
 • Jeugdleden tot 18 jaar (geen gezinslid) op peildatum 1 Januari
 • Jeugdleden tot 22 jaar (geen gezinslid) op peildatum 1 Januari

171,00
57,00
33,00
55,00
118,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%. 
Voor de kortingen van gezinsleden is het soort lidmaatschap niet van belang.

Roeigeld: 

 • Hoofdlid
 • Tweede Gezinslid
 • Derde en volgend Gezinslid
 • Roeilid en tevens Havenlid
120,00
120,00
61,00
61,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%.

KNRB en NOC*NSF bijdrage:

 • Senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)
 • Junioren (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)


39,58
22,24

De KNRB-contributie voor roeileden is per kalenderjaar, óók bij een lidmaatschap van minder dan een jaar.

Roei-instructie: 

 • Roei-instructie senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)
 • Roei-instructie jeugdleden (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)


33,00
21,00

De bijdrage blijft gelijk indien meerdere instructies gevolgd worden in een jaar

Wedstrijdtoeslagen:

 • Wedstrijdtoeslag
  Voor leden die gebruik maken van Wedstrijdmateriaal/Faciliteiten

214,00

Studenten: 

 • Oud MWC jeugdleden die buiten Maastricht studeren
 • Studenten die tevens lid van Saurus zijn


13,00
80,00