Contributie 2022 Roeileden

 

Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

 • Inschrijfgeld om aspirant lid van MWC te worden


46,00

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

 • Hoofdlid
 • Tweede Gezinslid
 • Derde en volgend Gezinslid
 • Jeugdleden tot 18 jaar (geen gezinslid) op peildatum 1 Januari
 • Jeugdleden tot 22 jaar (geen gezinslid) op peildatum 1 Januari

171,00
57,00
33,00
55,00
118,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%. 
Voor de kortingen van gezinsleden is het soort lidmaatschap niet van belang.

Roeigeld: 

 • Hoofdlid
 • Tweede Gezinslid
 • Derde en volgend Gezinslid
 • Roeilid en tevens Havenlid
120,00
120,00
61,00
61,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%.

KNRB en NOC*NSF bijdrage:

 • Senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)
 • Junioren (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)


39,58
22,24

De KNRB-contributie voor roeileden is per kalenderjaar, óók bij een lidmaatschap van minder dan een jaar.

Roei-instructie: 

 • Roei-instructie senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)
 • Roei-instructie jeugdleden (voor 1 Januari jonger dan 18 jaar)


33,00
21,00

De bijdrage blijft gelijk indien meerdere instructies gevolgd worden in een jaar

Wedstrijdtoeslagen:

 • Wedstrijdtoeslag
  Voor leden die gebruik maken van Wedstrijdmateriaal/Faciliteiten

214,00

Studenten: 

 • Oud MWC jeugdleden die buiten Maastricht studeren
 • Studenten die tevens lid van Saurus zijn


13,00
80,00