Aanmelden als nieuw Roeilid

Je kunt je middels onderstaand formulier als roeilid opgeven. Je aanmelding als lid wordt pas definitief indien je je aanmelding hebt bevestigd via de toegezonden mail. 

Als je bij aanmelding jonger dan 18 jaar bent, moet behalve jijzelf ook een ouder of verzorger zich inschrijven. Dit betekent dus dat je ouders nogmaals dit formulier moeten invullen maar dan alleen met hun gegevens. 

NB: 

  • In het najaar en winter wordt er geen instructie gegeven. Als je je hebt opgegeven voor de wachtlijst dan neemt de instructiecommissie contact met je op zodra de instructieperiode aanvangt.
  • Indien je een ervaren roeier bent, word je direct lid van de vereniging. De instructiecommissie zal contact met je opnemen om kennis te maken en om vast te stellen wat je roeiervaring is. 
  • Indien je een jeugdlid bent of ouder van een jeugdlid, dan wordt contact met jou en je ouder opgenomen door de jeugdcommisie.  Je zult uitgenodigd worden om kennis te maken en voor verdere afspraken.
Indien je nog verdere vragen hebt, kun je contact opnemen via ledenadministratie@maastrichtsche.nl.

 

Algemeen

 

Contact gegevens

 

Adres gegevens

 

Overige

 

 

Let op: Lidmaatschap Jeugdlid

Als je bij aanmelding jonger dan 18 jaar bent, moet behalve jijzelf ook een ouder of verzorger zich inschrijven. Dit betekent dus dat je ouders nogmaals dit formulier moeten invullen maar dan alleen met hun gegevens.

Ouders worden ingeschreven in de ledenadministratie, maar worden geen lid en betalen geen contributie.

Ouders die al lid zijn van MWC hoeven zich niet nogmaals in te schrijven.

 

Privacy Beleid MWC

Om jou als lid te registreren verwerkt MWC de persoonsgegevens die je op dit formulier hebt ingevuld in de ledenadministratie. De manier waarop dit gebeurt, met welk doel en welke rechten jij als lid hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, is beschreven in het MWC Privacy Beleid.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet MWC hiervoor aan ieder nieuw lid expliciet toestemming vragen. We vragen je om zorgvuldig kennis te nemen van het MWC Privacy Beleid  of van de samenvatting daarvan in de MWC Privacy Verklaring  Als je akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je dat samen met de datum van je akkoordverklaring in onderstaande velden aangeven. 

Beide gegevens (verklaring wel/niet akkoord en de datum van deze verklaring) worden in de MWC ledenadministratie vastgelegd en vormen t.b.v. de AVG de wettelijke basis waarop MWC jouw persoonsgegevens mag verwerken en gebruiken.

 

 

Indien je op verzenden drukt word je aspirant-lid van MWC en dien je het éénmalige entreegeld te betalen. Een uitgebreide toelichting vind je onder submenu Lidmaatschap Toelichting. 

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode