Wedstrijdroeien

Aanmelden voor een wedstrijd

Wil je meedoen met een wedstrijd? Dan meld de ploeg (of bij skiff jezelf) aan via de activiteitenkalender op de website. Daar vul je in uit welke leden de ploeg bestaat en op welke positie zij in de boot zitten. Ook vermeld je met welke boot je de wedstrijd wilt gaan roeien.

De aanmelding komt bij het bestuurslid Sportzaken terecht. Het bestuurslid Sportzaken bepaalt met de deelnemers wie de teamcaptain voor deze wedstrijd is. Hij of zij geeft de informatie over de inschrijving door aan de teamcaptain, die vervolgens de informatie deelt met de ploegleden. De wedstrijdcommissaris faciliteert de ploegen door hen aan te melden bij de wedstrijd via de KNRB en de boten en de botenwagen te reserveren. De wedstrijdcommissaris reserveert de boten en de botenwagen. De teamcaptain zorgt ervoor dat de boten op de botenwagen gelegd worden. De teamcaptain zorgt er ook voor dat het inschrijfgeld voor alle ploegen die meedoen bij de penningmeester worden voldaan. De Penningmeester maakt het geld over naar de organiserende vereniging.

Zijn er meerdere ploegen die eenzelfde boot willen gebruiken en er onderling niet uitkomen dan bepaalt de wedstrijdcommissaris wie in welke boot roeit. De ploegen dragen zelf zorg voor een stuurman/-vrouw, een geautoriseerde bestuurder voor de botenwagen en het klaar maken van de boot. De ploegen nemen kennis van de bepalingen van de betreffende wedstrijd via de verenigingswebsites en de KNRB.

Wedstrijdcontract

Wil je een wedstrijd roeien of sturen, dan is het verplicht een KNRB-wedstrijdcontract te hebben. Hierin geeft de deelnemende roeier aan geen doping te hebben gebruikt voorafgaand aan de wedstrijd. Je bent als sporter altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in je lichaam bevindt. Het is daarom van belang alle medicijnen en voedingssupplementen vooraf goed te controleren op de aanwezigheid van doping. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beiden kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Het aanvragen van een wedstrijdcontract kan door een mail te sturen aan het bestuurslid Sportzaken, die het vervolgens aanvraagt bij de KNRB. Doe dit ruim op tijd! Voor sluiting van een wedstrijdinschrijving moet het contract binnen zijn bij de KNRB. Anders kun je niet meedoen aan de wedstrijd. Ben je eenmaal in bezit van een wedstrijdcontract dan wordt dit jaarlijks stilzwijgend verlengd. Ook sturen hebben een wedstrijdcontract nodig! Is een roeier bij verschillende verenigingen lid, dan hoeft er maar één keer een contract te worden ingediend.

Wedstrijdtenue

Roeiers van MWC die een wedstrijd roeien dragen het MWC wedstrijdtenue: een MWC shirt met op de borst een MWC-logo en een blauwe broek, of starten in het MWC wedstrijdroeipakje. Bekijk hier de kledinglijn van MWC.

Botenvervoer

Om aan een wedstrijd of toertocht te kunnen deelnemen worden de boten vervoerd met de botenwagen. De teamcaptain die de ploeg inschrijft moet dit voorafgaand aan de inschrijving geregeld hebben. Over de eisen aan de chauffeur, de auto en de regels voor gebruik kun je hier meer informatie vinden.

Wedstrijdgelden 

Als je wilt deelnemen aan een wedstrijd, meld je dat tijdig (2 weken voor sluitingsdatum inschrijving) aan het bestuurslid Sportzaken. Meestal wordt er door meer dan een ploeg meegedaan aan een wedstrijd. Iedere ploeg regelt zelf dat de namen van de deelnemers, hun plaats in de boot en de naam van de te gebruiken boot worden doorgegeven aan het bestuurslid Sportzaken. Het bestuurslid Sportzaken schrijft de ploegen in en stuurt een resumé van de inschrijving aan de deelnemende ploegen.

Alle teams samen regelen een teamcaptain voor de betreffende wedstrijd. De teamcaptain regelt met alle ploegen dat hij/zij het inschrijfgeld ontvangt van de deelnemers en maakt dat over aan de Penningmeester. De Penningmeester regelt de betaling aan de organiserende vereniging. De teamcaptain is er ook verantwoordelijk voor dat alle logistieke zaken goed geregeld worden.

Het bestuurslid Sportzaken reserveert de boten en de botenwagen. De kosten van het vervoer van de boten en de deelnemers worden onderling verdeeld. Als de botenwagen met een eigen auto wordt getrokken, zijn de kosten van een eventuele schade voor de betreffende chauffeur. Er kan ook een auto gehuurd worden, waarmee de kosten van eventuele schades (bijv verlies van no claim) voor rekening van de verhuurder komen. Voor de regels voor het benodigde rijbewijs zie ook de Clubregels (C.4.3.3).