Vertrouwenspersonen MWC

Elk MWC-lid kan zich wenden tot een vertrouwenspersoon met een klacht of een zorg ten aanzien van de manier waarop hij of zij bejegend is.

Onze vertouwenspersonen zijn: