Contributie - algemeen

Dit is een toelichting op het lidmaatschap, welke soorten lidmaatschap onderscheiden we, en welke contributie bijdragen er betaald dienen te worden bij de verschillende soorten lidmaatschappen.

Het lidmaatschap van MWC wordt voor een kalenderjaar aangegaan. Iedereen betaalt een algemene MWC contributie voor het gebruik van de faciliteiten, clubhuis, etc. Nieuwe leden die pas na 1 augustus lid worden betalen 50% van de contributie voor dat jaar. Nieuwe leden worden bij aanmelding via de website direct Aspirant lid van de vereniging, hiervoor wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.

Er zijn kortingsregelingen indien meerdere leden uit een gezin lid zijn van de vereniging. Tevens zijn er regelingen voor leden die zowel roeilid als havenlid zijn. In de kosten van het lidmaatschap komt MWC ook de jeugdleden tegemoet.

  • Roeiers betalen tevens een bijdrage (roeigeld) voor het gebruik van de boten en eventueel een bijdrage voor het krijgen van instructie. Naast het roeigeld betalen roeileden een verplichte jaarlijkse bijdrage aan de KNRB.
  • Sloeproeiers betalen dezelfde bijdragen als roeiers. Sloeproeiers hoeven echter geen KNRB bijdrage te betalen.
  • Havenleden betalen in de zomer bijdragen voor de box in de haven of voor de trailer stalling op de wal. Er zijn aparte bijdragen voor het kranen in voor- en naseizoen. In de winter zijn er bijdragen voor het overwinteren in de haven of op de wal (parkeerplaats). Boten langer dan 10 meter en/of breder dan 3.5 meter kunnen niet in onze haven afgemeerd worden.

De tarieven per verenigingsjaar / type lid kun je vinden in de specifieke submenu’s.

Zoals aangegeven, het lidmaatschap van MWC wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar.Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet gebeuren voor 1 december van het huidige kalenderjaar. In het begin van het jaar ontvangt ieder lid een factuur voor de jaarcontributie. De betalingstermijn is dertig dagen.

Indien je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie.