Laatst bijgewerkt op 4 februari 2024

Contributie - algemeen

Dit is een toelichting op het lidmaatschap, de contributies en de haventarieven: welke soorten lidmaatschap onderscheiden we en welke contributie en bijdragen er betaald dient te worden bij de verschillende soorten lidmaatschappen.

Het lidmaatschap van MWC wordt voor een kalenderjaar aangegaan (dus als je je opgeeft op een datum in 2024, dan geldt het lidmaatschap voor alle data in het jaar 2024). Iedereen betaalt een algemene MWC-contributie voor het gebruik van de faciliteiten, het clubhuis, etc. Mensen die pas na 1 september lid worden betalen 50% van de contributie voor dat jaar. Daarnaast betalen nieuwe leden eenmalig inschrijfgeld.

Er zijn kortingsregelingen indien meerdere leden uit een gezin lid zijn van MWC. Tevens zijn er regelingen voor leden die zowel roeilid als havenlid zijn. In de kosten van het lidmaatschap komt MWC ook de jeugdleden tegemoet.

  • Roeiers betalen tevens een bijdrage (roeigeld) voor het gebruik van de boten en indien van toepassingl een bijdrage voor het krijgen van instructie. Naast het roeigeld betalen roeileden een verplichte jaarlijkse bijdrage aan de roeibond, de KNRB.
  • Sloeproeiers betalen dezelfde bijdragen als roeiers. Sloeproeiers hoeven echter geen KNRB-bijdrage te betalen.
  • Havenleden betalen naast hun contributies in de zomer liggeld voor de box in de haven en indien van toepassing de kosten voor het hijsen van boten in het voor- en naseizoen. In de winter zijn er bijdragen voor de winterberging: het overwinteren in de haven of op de wal (parkeerplaats).

NB: Boten langer dan 10 meter en/of breder dan 3.5 meter kunnen niet in onze haven afgemeerd worden.

Alle actuele tarieven kun je vinden in de specifieke submenu’s.

Zoals aangegeven wordt het lidmaatschap van MWC aangegaan voor een heel kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet gebeuren vóór 1 december van het huidige kalenderjaar. In het begin van het jaar ontvangt ieder lid een factuur voor de jaarcontributie. De betalingstermijn is 30 dagen. Voor de kosten van de havenaangelegenheden ontvangen betreffende leden separate nota's.

Indien je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie. (eitartsinimdanedel.[antispam].@maastrichtsche.nl) of met het secretariaat (siraterces.[antispam].@maastrichtsche.nl).


NB: Financiële steun

Wilt u lid worden van onze vereniging maar heeft u niet genoeg geld om de contributie en de bijbehorende sportspullen te betalen? Wij werken samen met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Zij kunnen helpen door uw contributie en eventueel de benodigde attributen te betalen. Een aanvraag kunt u samen met een intermediair indienen. Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij u en/of uw gezin. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de schuldhulpverlener, een buurtcoach, maatschappelijk werker, een vrijwilliger van de voedselbank, uw (huis)arts of een andere professional.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de lokale coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur:
T.            06 18 41 48 77
E.           grubmiL.[antispam].@volwassenenfonds.nl
W.          https://www.volwassenenfonds.nl/