Contributie voor Sloeproeileden 2022

 

Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

 • Inschrijfgeld om aspirant lid van MWC te worden
 • Borg Clubkaart
  Voor het verkrijgen van de toegangspas (clubkaart) tot het terrein wordt een borg gevraagd.
  Deze borg ontvangt een lid retour bij einde lidmaatschap.


46,00
25,00

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

 • Hoofdlid
 • Tweede Gezinslid
 • Derde en volgend Gezinslid
171,00
57,00
33,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%. 
Voor de kortingen van gezinsleden is het soort lidmaatschap niet van belang.

Roeigeld: 

 • Hoofdlid
 • Tweede Gezinslid
 • Derde en volgend Gezinslid
 • Roeilid en tevens Havenlid
120,00
120,00
61,00
61,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%.

Roei-instructie: 

 • Roei-instructie senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)


33,00

De bijdrage blijft gelijk indien meerdere instructies gevolgd worden in een jaar