Contributie voor Sloeproeileden 2022

 

Een nieuw Aspirant lid betaalt eenmalig:

  • Inschrijfgeld om aspirant lid van MWC te worden


46,00

Algemene MWC Contributie, te voldoen door ieder lid:

  • Hoofdlid
  • Tweede Gezinslid
  • Derde en volgend Gezinslid
171,00
57,00
33,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%. 
Voor de kortingen van gezinsleden is het soort lidmaatschap niet van belang.

Roeigeld: 

  • Hoofdlid
  • Tweede Gezinslid
  • Derde en volgend Gezinslid
  • Roeilid en tevens Havenlid
120,00
120,00
61,00
61,00

Indien je na 1 Augustus lid wordt is de korting 50%.

Roei-instructie: 

  • Roei-instructie senioren (na 1 Januari 18 jaar of ouder)


33,00

De bijdrage blijft gelijk indien meerdere instructies gevolgd worden in een jaar