Commissies binnen MWC

 

 

MWC is van leden - voor leden - door leden. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende commissies die actief zijn binnen MWC. 

Commissie

Taak/taken

Centraal e-mailadres

VZ = voorzitter / kartrekker

 

BV =

bestuursverantwoordelijke           portefeuillehouder

Botenplancommissie

Het opstellen van het middellange termijnplan voor de aanschaf van boten en materialen. 

Het jaarlijks advies geven aan het bestuur over de aan te schaffen boten en materialen.

Integrale kwaliteitswaardering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderhoud@maastrichtsche.nl

Max Cramwinckel (VZ)

Paquita Perez

Floor Martens

Erna van Engelen

Karel Flendrig

Peter van Oostrum

Paul Creemers

______________________

Dolf der Kinderen (BV)

Clubhuiscommissie, waaronder facilitaire werkzaamheden

Verzorging van alle zaken m.b.t. het clubhuis, waaronder:

 

-        Facilitaire werkzaamheden: beheer alle zaken rondom schoonmaak, onderhoudscontracten, faciliteiten evenementen, voorraad en beheer schoonmaak- en sanitaire producten

 

- De ‘Clubhuiscommissie’, verdeeld in:

De ‘Barcommissie’ met als taken het regelen van de bardiensten, de bevoorrading en de communicatie inzake activiteiten waarbij de bar betrokken is, waaronder het behandelen en bijhouden van verzoeken aangaande het gebruik van het clubhuis.

 

De catering: inkoop en beheer producten voor de keuken.

 

De ‘Feestcommissie’. Organisatie verenigingsactiviteiten.

 

 

 

 

netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siuhbulc.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siuhbulc.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

clubhuis@maastrichtsche.nl

 

 

 

 

netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

 

 

Ineke Spee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Bogaerts (VZ)

Marlou Laudy

Germaine Lemlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

René Bemelmans

Jeroen Vegter

 

Susan Lenaerts

Mareile Angeli

 

 

______________________

Ineke Spee (BV)

Clubkledingcommissie

Coördinerende taak rond aanschaf en beheer clubkleding

gnidelk.[antispam].@maastrichtsche.nl

Madeleine Inckel (VZ)

Coachingscommissie

Verzorging van de beschikbaarheid van coaches voor de teams die aan wedstrijden mee willen doen.

Besluiten omtrent het gebruik van wedstrijdmateriaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl

John Maguire (VZ)

Jeroen van Gorkom

Vester Janssen

Hans Kroon

Christien Pulles

Titus Sips

Peter van Oostrum

______________________

Joost van den Akker (BV)

Duurzaamheidscommissie

Advisering aan het bestuur over maatregelen die het energieverbruik binnen MWC zo duurzaam mogelijk maken

 

 

 

 

duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl

Peter Bakker  (VZ)

Jan Starmans

Peter Janssen

______________________

Dolf der Kinderen (BV)

Financiële commissie

Verzorging van de algehele financiën en het verrichten van alle bankzaken en betalingen.

 

 

 

 

 

 retseemgninnep.[antispam].@maastrichtsche.nl

Berthe Urlings

Marion Klompe

Vivian Hoogland

_______________________

Christine Woestenburg (VZ/BV)

Havencommissie

Het regelen van alle zaken betreffende de haven. Dit betreft zowel het aantrekken van nieuwe havenleden, als het onderhoud van de haven en het organiseren van activiteiten.

nevah.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

 

 

 

rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl

Saskia Born (VZ)

Arend te Velde

Bart Bulté

Lucien Vleugels

Rob Thomas

_________________________

Mirjam Sibbel (BV)

ICT-beheer

Het beheert en facilitering van het ict-netwerk en aangesloten diensten.

reeheb.tci.[antispam].@maastrichtsche.nl

Arjen Klop

Marc van den Camp

Ed Lemmens

Onderzoekscommissie

Het onderzoeken van calamiteiten en/of incidenten die zich voordoen op de club en/of op het water.

De commissie adviseert het bestuur.

De voorzitter van het bestuur communiceert direct met de voorzitter van deze commissie.

De voorzitter van de commissie brengt na overleg met de voorzitter van het bestuur de leden van de commissie op de hoogt; dit i.v.m. de AVG en verstrengeling van zaken binnen de commissies.

tdnaljirvja.[antispam].@vrijlandt.net

 

 

 

 

rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

Aart Jan Vrijlandt (VZ)

Chris van Oostrum

René Bemelmans

Marjolein Clijsen

_________________________

Mirjam Sibbel (BV)

Instructiecommissie

Planning gericht op de verzorging van alle instructie binnen MWC. 
Zorg dragen voor de benodigde documentatie.

eitcurtsni.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

 

duohredno.[antispam].@maastrichtsch.nl

Christien Pulles (VZ)

Alle instructeurs en examinatoren/

beoordelaars

______________________

Dolf der Kinderen (BV)

Jeugdcommissie

Verzorging van de instructie en coaching van de jeugd, inclusief de deelname aan wedstrijden en events voor de jeugd.

 

 

 

 

nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl

Anneke Cramwinckel

Ida Wendt

Misha Sier

_______________________

Joost van den Akker (BV)

Ledenadministratie

Beheer van de gegevens van de leden en de verwerking van de aan- en afmeldingen.

eitartsinimdanedel.[antispam].@maastrichtsche.nl

Arie van der Padt (VZ)

 

Onderhoudscommissie (RoMatCom)

Het onderhoud aan de boten. het verenigingsgebouw, de botenloods en het terrein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl

Paul Creemers

Jan Laurens

Jan Staal

René de Beer

Hans Tijs

Hans Wemmers

René Bemelmans

Jo Houben

Jeroen Vegter

Peter Janssen

Ton Leenknecht

Marc Teunissen

_______________________

Dolf der Kinderen (BV)

Redactie website (+ wekelijkse berichten: de splash)

De redactie verzorgt de website. Dit is het samenstellen van de wekelijkse actuele nieuwsberichten (SPLASH) en plaatst de door leden ingebrachte documenten.

eitcader.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

 

siraterces.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

Peter Wilms van Kersbergen

(hoofdredacteur) 

Ed Lemmens (redacteur)

________________________

Ed Lemmens (BV)

Sloeproeicommissie

De sloeproeicommissie plant de instructie, training en deelname aan wedstrijden voor alle sloeproei-leden. 

neieorpeols.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

Karel Flendig (VZ)

 

_______________________

Dolf der Kinderen (BV)

Toercommissie

De toercommissie plant steeds per jaar de toertochten die dat jaar georganiseerd zullen worden. Leden van de commissie nemen ook de uitvoering van zo’n tocht ter hand.

eissimmocreot.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

Josef Quick (VZ)

Hanne v.d. Born

Erna van Engelen

Marion Klompe

Theo Peereboom

Paula Snijders

______________________

Joost van den Akker (BV)

Tuincommissie

De tuincommissie verzorgt projectmatig onderdelen van het groen op ons terrein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl

Manon Meijs (VZ)

Hanne van den Born

Annemiek Vermeeren

Floor Martens

Madeleine Inckel

Marianne Bittremieux

Vester Janssen

Claire Coenegracht

Mirjam Sibbel

Jean Marie Schrijnemakers (tuinman)

______________________

Dolf der Kinderen (BV)

Veiligheidscommissie

De veiligheidscommissie adviseert het bestuur over de te nemen maatregelen inzake de veiligheid binnen MWC.

 

 

 

rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl

Frank de Jong

Maarten Christiaans

______________________

Mirjam Sibbel (VZ/BV)

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is de commissie waartoe ieder lid van MWC zich kan wenden met een klacht of een zorg ten aanzien van de manier waarop hij of zij bejegend is.

ggrubnenjinkeiramenna.[antispam].@hotmail.com

sreelemah.liw.[antispam].@ziggo.nl

 

rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

Annemarie Knijnenburg

Wil Hameleers

______________________

Mirjam Sibbel (BV)

Prominentencommissie

Organisatie activiteit “Prominentenroeien”

netnenimorp.[antispam].@maastrichtsche.nl

 

 

nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl

Sandra Adriaansens (VZ) 

Annemarie Knijnenburg

_______________________

Joost v.d. Akker (BV)

 

Laatst bewerkt op 10-042023 (Ed Lemmens / secretaris)

Wijzigingen/suggesties doorgeven aan siraterces.[antispam].@maastrichtsche.nl