Commissies binnen MWC

 

MWC is van leden - voor leden - door leden. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende commissies die actief zijn binnen MWC. 

Commissie Commissie in het kort email Voorzitter / Bestuursverantwoordelijke
Clubhuis

De Clubhuiscommissie verzorgt alle zaken rond het clubhuis, de bar en de bevoorrading.
Verzoeken om gebruik van het clubhuis worden door deze afgehandeld en bijgehouden.

siuhbulc.[antispam].@maastrichtsche.nl Liesbeth van der Ploeg / Ine Spee
Botenplan

De botenplancommissie stelt het middellange termijnplan op voor de aanschaf van boten en riemen.
Deze commissie geeft het bestuur ieder jaar advies over de aan te schaffen boten.

retseemgninnep.[antispam].@maastrichtsche.nl  

Max Cramwinckel / Arjen Klop
Roeimaterialen (ROMATCOM)

Deze commissie verricht al het onderhoud aan de boten.
Vanuit deze commissie vindt ook het onderhoud van de haven, het verenigingsgebouw en de botenloods plaats.

netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl

René de Beer / Peter Vos

Communicatie

Deze commissie ontwikkelt en beheert alle communicatiekanalen binnen MWC en beheert ook de website van MWC.

eitcader.[antispam].@maastrichtsche.nl

Peter Wilms van Kersbergen / Josephine Dols

Instructie

De instructiecommissie plant en verzorgt alle instructie binnen MWC.
Zij draagt ook zorg voor de benodigde documentatie.

eitcurtsni.[antispam].@maastrichtsche.nl Christien Pulles / Theo Peereboom
Groen

De commissie Groen verzorgt samen met een professionele tuinman alle groen rond het terrein van MWC.

netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl Hanne van den Born / Ine Spee
Duurzaamheid

De commissie Duurzaamheid adviseert het bestuur over maatregelen die het energieverbruik binnen MWC zo duurzaam mogelijk maken

netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl Peter Bakker  / Arjen Klop
Toercommissie

De Toercommissie plant steeds per jaar de toertochten die dat jaar georganiseerd zullen worden.
Leden van de commissie nemen ook de uitvoering van zo’n tocht ter hand.

eissimmocreot.[antispam].@maastrichtsche.nl Jozef Quick / Theo Peereboom
Jeugd

De Jeugdcommissie verzorgt de instructie en coaching van de jeugd.
Ook wordt deelname aan wedstrijden en events voor de jeugd in deze commissie verzorgd.

siraterces.[antispam].@maastrichtsche.nl  Caro de gaaij / Josephine Dols
Coachvergadering

De coachvergadering verzorgt de beschikbaarheid van coaches voor die teams die aan wedstrijden mee willen doen. Het gebruik van wedstrijdmateriaal wordt in deze commissie besloten.

nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl  Koos van Haasteren / Theo Peereboom
Onderzoekscommissie

Deze onderzoekscommissie adviseert het bestuur over de afhandeling van incidenten en andere kwesties die het bestuur dieper onderzocht wil zien.

rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl  Aart Jan Vrijlandt / Peter Vos
Vertrouwenscommssie De vertrouwenscommissie is de commissie waartoe ieder lid van MWC zich kan wenden met een klacht of een zorg ten aanzien van de manier waarop hij of zij bejegend is. rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl  Wil Hamelers / Peter Vos
Sloeproeicommissie

De sloeproeicommissie plant de instructie, training en deelname aan wedstrijden voor alle sloeproei-leden.
Zij organiseert ook ons eigen sloeproei-event Slag op de Moojer Maos.

neieorpeols.[antispam].@maastrichtsche.nl Karel Flendig/Theo Peereboom
Havencommissie

De havencommissie regel alle zaken betreffende de Haven. Dit betreft zowel het aantrekken van nieuwe havenleden als het onderhoud van de haven en het organiseren van activiteiten.

nevah.[antispam].@maastrichtsche.nl

Saskia Born / Peter Vos

Overige Leden:
Arend te Velde / Bart Bulté / Lucien Vleugels / Rob Thomas 

Veiligheid

De Commissie Veiligheid adviseert het bestuur over de te nemen maatregelen inzake de veiligheid binnen MWC.

rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl  Peter Vos
ICT Beheer

De Commissie ICT-Beheer beheert en faciliteert het netwerk en aangesloten diensten.

reeheb-tci.[antispam].@maastrichtsche.nl

Arjen Klop

Marc van den Camp