Commissies binnen MWC

MWC is van leden - voor leden - door leden. Op deze pagina een overzicht van de verschillende commissies die actief zijn binnen MWC.

Laatst bewerkt op 11-03-2024 

Wijzigingen/suggesties doorgeven aan Ed Lemmens /  siraterces.[antispam].@maastrichtsche.nl

Commissie

Taken

Commissieleden

VZ = voorzitter/kartrekker

BV = bestuursverantwoordelijke

Botenplancommissie

(lekcniwmarcxam.[antispam].@gmail.com)

Het opstellen van het middellange termijnplan voor de aanschaf van boten en materialen.

Het jaarlijks advies geven aan het bestuur over de aan te schaffen boten en materialen.

Integrale kwaliteitswaardering.

Max Cramwinckel (VZ), Paquita Perez, Floor Martens, Erna van Engelen, Karel Flendrig, Peter van Oostrum, Paul Creemer

BV = Dolf der Kinderen (duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Clubhuiscommissie (netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl en siuhbulc.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Verzorging van alle zaken m.b.t. het clubhuis, waaronder:

Facilitaire diensten (netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl): beheer van alle zaken rondom schoonmaak, onderhoudscontracten, faciliteiten evenementen en voorraad.

De ‘Clubhuiscommissie’ (siuhbulc.[antispam].@maastrichtsche.nl):

- het regelen van de bardiensten, de bevoorrading en de communicatie inzake activiteiten waarbij de bar betrokken is (waaronder het behandelen en bijhouden van verzoeken aangaande het gebruik van het clubhuis).

 - de catering: inkoop en beheer producten voor de keuken.

 

 

Marianne Bogaerts (VZ)
 

 


Marlou Laudy (VZ)               Germaine Lemlijn

  

 

 

 

 
René Bemelmans (VZ),            Jeroen Vegter

BV = Marianne Bogaerts  (netietilicaf.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Clubkledingcommissie (gnidelk.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Coördinerende taak rond aanschaf en beheer clubkleding

Madeleine Inckel (VZ).               Merle Niehe.                              Carlijn Wiertz

BV = Ymke van Buuren (pr@maastrichtsche.nl)

Coachingscommissie (nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Verzorging van de beschikbaarheid van coaches voor de teams die aan wedstrijden mee willen doen.

Besluiten omtrent het gebruik van wedstrijdmateriaal.

John Maguire, Jeroen van Gorkom, Vester Janssen, Hans Kroon, Christien Pulles, Titus Sips, Misha Sier

BV = Joost van den Akker  (nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Duurzaamheidscommissie (duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Advisering aan het bestuur over maatregelen die het energieverbruik binnen MWC zo duurzaam mogelijk maken.

Peter Bakker  (VZ), Jan Starmans, Peter Janssen

BV = Dolf der Kinderen  (duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Financiële commissie (retseemgninnep.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Verzorging van de algehele financiën en het verrichten van alle bankzaken en betalingen.

 

Christine Woestenburg (VZ), Marion Klompe, Vester Jansen

BV = Christine Woestenburg (retseemgninnep.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Havencommissie (nevah.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Het regelen van alle zaken betreffende de haven. Dit betreft zowel het aantrekken van nieuwe havenleden, als het onderhoud van de haven en het organiseren van activiteiten.

Saskia Born (VZ), Arend te Velde, Bart Bulté, Lucien Vleugels, Rob Thomas

BV = Mirjam Sibbel  (rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl)

ICT-beheer (reeheb.tci.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Het beheert en facilitering van het ict-netwerk en aangesloten diensten.

Arjen Klop, Marc van den Camp, Ed Lemmens

Instructiecommissie (eitcurtsni.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Planning gericht op de verzorging van alle instructie binnen MWC. 
Zorg dragen voor de benodigde documentatie.

Christien Pulles (VZ), alle instructeurs en examinatoren/beoordelaars

 BV = Dolf der Kinderen  (duohredno.[antispam].@maastrichtsch.nl)

Jeugdcommissie (nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Verzorging van de instructie en coaching van de jeugd, inclusief de deelname aan wedstrijden en events voor de jeugd.

Anneke Cramwinckel, Ida Wendt, Misha Sier

BV = Joost van den Akker

Ledenadministratie (eitartsinimdanedel.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Beheer van de gegevens van de leden en de verwerking van de aan- en afmeldingen.

Arie van der Padt (VZ)

 

Onderhoudscommissie (RoMatCom) (duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Het onderhoud aan de boten, het verenigingsgebouw, de botenloods en het terrein.

 

Dolf der Kinderen (VZ), Paul Creemers, Jan Laurens, Jan Staal, René de Beer, Hans Tijs, Hans Wemmers, René Bemelmans, Jo Houben, Jeroen Vegter, Peter Janssen, Ton Leenknecht, Marc Teunissen

BV = Dolf der Kinderen (duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Onderzoekscommissie (tdnaljirvja.[antispam].@vrijlandt.net)

Het onderzoeken van calamiteiten en/of incidenten die zich voordoen op de club en/of op het water.

De commissie adviseert het bestuur.

De voorzitter van het bestuur communiceert direct met de voorzitter van deze commissie.

De voorzitter van de commissie brengt na overleg met de voorzitter van het bestuur de leden van de commissie op de hoogte; dit i.v.m. de AVG en verstrengeling van zaken binnen de commissies.

Aart Jan Vrijlandt (VZ), Chris van Oostrum, René Bemelmans, Marjolein Clijsen, Geert Schotman

BV = Mirjam Sibbel  (rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl)

PR+Communicatie (rp.[antispam].@maastrichtsche.nl)

MWC binnen Maastricht en omstreken op de kaart te zetten en een goede reputatie op te bouwen. Dit doet deze commissie door evenementen te organiseren om nieuwe leden aan te trekken, in te zetten op verschillende communicatiemiddelen en door sponsoren binnen te halen.

Ymke van Buuren (VZ), Marrit Eulen, Misha Sier  

BV = Ymke van Buuren  rp.[antispam].@maastrichtsche.nl

Prominentencommissie (netnenimorp.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Organisatie van het evenement “Prominentenroeien”

Sandra Adriaansens (VZ), Annemarie Knijnenburg 

BV = Joost v.d. Akker  (nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Redactie website (+ wekelijkse nieuwsbrief /de Splash) (eitcader.[antispam].@maastrichtsche.nl)

De redactie verzorgt de website zorgt voor de samenstelling en verzending van de wekelijkse actuele nieuwsberichten (de ‘Splash’). Hierbij behoort ook de plaatsing van de door leden ingebrachte artikelen.

Peter Wilms van Kersbergen (hoofdredacteur), Ed Lemmens (redacteur)

 BV = Ed Lemmens  (siraterces.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Sloeproeicommissie (neieorpeols.[antispam].@maastrichtsche.nl)

De sloeproeicommissie plant de instructie, training en deelname aan wedstrijden voor alle sloeproei-leden. 

Karel Flendrig (VZ)

 BV = Dolf der Kinderen  (duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Toercommissie (eissimmocreot.[antispam].@maastrichtsche.nl)

De toercommissie plant steeds per jaar de toertochten die dat jaar georganiseerd zullen worden. Leden van de commissie nemen ook de uitvoering van zo’n tocht ter hand.

Josef Quick (VZ), Hanne v.d. Born, Erna van Engelen, Marion Klompe, Theo Peereboom, Paula Snijders

BV = Joost van den Akker (nekaztrops.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Tuincommissie

De tuincommissie verzorgt projectmatig onderdelen van het groen op ons terrein.

Manon Meijs (VZ), Hanne van den Born, Annemiek Vermeeren, Floor Martens, Madeleine Inckel, Marianne Bittremieux, Vester Janssen, Claire Coenegracht, Mirjam Sibbel, Jean Marie Schrijnemakers (tuinman)

BV = Dolf der Kinderen  (duohredno.[antispam].@maastrichtsche.nl)

Veiligheidscommissie

De veiligheidscommissie adviseert het bestuur over de te nemen maatregelen inzake de veiligheid binnen MWC.

Frank de Jong (VZ).                Maarten Christiaans                      Olga Gaykema

 BV = Mirjam Sibbel  (rettizroov.[antispam].@maastrichtsche.nl)