Lidmaatschap opzeggen of wijzigen gegevens

Gegevens wijzigen:
Onder MIjnMWC - Mijn gegevens / wijzigen kun je verder zelf je persoonsgegevens zoals adressen, telefoonnummers, mailadressen, etc aanpassen.

Opzeggen:
Het kan zijn dat er iets wijzigt t.a.v. je persoonlijke situatie of dat je om een bepaalde reden onze club gaat verlaten. Je kan dit zelf melden via MijnMWC - opzeggen lidmaatschap. 


NB:
Het lidmaatschap van MWC wordt voor een kalenderjaar aangegaan. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet gebeuren voor 1 december van het huidige kalenderjaar. Deze datum is mede van belang, omdat MWC voor alle leden die op 1 december staan ingeschreven KNRB-contributie moet betalen voor het volgende kalenderjaar.