Aanvulling op agenda ALV 28-11: wisseling bestuur

Geplaatst op 17-11-2021  -  Categorie: Algemeen
Extra agendapunt ALV: Bestuurswisseling najaar 2021
Tijdens de komende ALV wordt een bestuurswisseling in stemming gebracht. Joost vd Akker en Dolf der Kinderen willen invulling gaan geven aan de functie van Theo. Joost neemt coaching, jeugd en toercommissie voor zijn rekening en Dolf wordt verantwoordelijk voor de Romatcom, de Instructie en het sloeproeien. De Romatcom valt nu onder Peter’s taken. Theo blijft voorlopig bestuurslid en blijft ook vice-voorzitter, verder zal hij de ledenwerving op zich nemen.

In het voorjaar van 2022 komen de functies van Theo, van Arjen en van Josephine beschikbaar en zal ook een herschikking van taken binnen het  bestuur plaatsvinden, denk aan communicatie en Public Relations. Mocht je interesse hebben in een functie binnen het bestuur, informeer  gerust bij een van de bestuursleden. Hopelijk tot ziens .op de ledenvergadering 28 november om 15.00.