Corona protocol 11 mei 2020

Geplaatst op 11-05-2020  -  Categorie: Corona

Stand van zaken per 11 mei 2020

Nadat de jeugd is gestart op 29 april jl. mogen nu ook onze leden boven de 18 jaar gaan roeien. Onderstaand heeft het bestuur beschreven welke uitgangspunten zij daarbij hanteert. Deze uitgangspunten gelden ook voor de motor- en de zeilboten in de haven van MWC. Voor het overige zijn voor deze leden de algemene maatregelen van kracht. Daarnaast wordt in dit protocol een praktische uitwerking gegeven over de manier waarop er bij MWC geroeid kan worden.

Uitgangspunten voor het roeien bij MWC

Het roeien is voor iedereen bij MWC veilig
Wij volgen de richtlijnen van de KNRB
Wij leggen ons veiligheidsprotocol voor aan de Gemeente Maastricht

 • Het verblijf op het terrein van de vereniging is zo kort mogelijk voor en na het roeien
 • De te hanteren afstand tussen personen blijft in alle gevallen 1,5 meter
 • Vermijd drukte
 • Mensen die ziek zijn, verhoging hebben, neusverkoudheid, hoesten, etc blijven thuis
 • Schud geen handen
 • Was je handen
 • Er is toezicht tijdens het roeien op de veiligheid van de roeiers
 • De versoepeling wordt gefaseerd ingevoerd
 • Er wordt niet geroeid als er geen toezicht is
 • Als de maatregelen niet goed blijken te werken, zullen die worden aangescherpt.

Procedures en omgangsvormen

Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven te kunnen roeien wordt er uitsluitend in aangegeven bloktijden geroeid. Er kan alleen in skiffs of tweeën (alleen samenwonende partners) geroeid worden. Dit geldt zeker tot 1 juni. Vanwege veiligheidsredenen m.b.t. het roeien op de Maas, wordt er altijd in koppels van 2 boten geroeid. Alleen zeer ervaren roeiers die dit gewend zijn, kunnen alleen gaan roeien. Alle andere boten gaan voor de duur van dit protocol uit de vaart en zijn via het uitschrijfsysteem niet meer uit te schrijven.

Voor iedere roeisessie (vroege ochtend, ochtend, middag en avond) zal iemand zich moeten aanmelden als Corona-coördinator (CoCo). Hiervoor is een mogelijkheid geopend in het afschrijfsysteem onder een boot die CoCo is gedoopt (staat bovenaan de lijst). Daarmee kan ook iedereen die op een bepaald moment een boot wil uitschrijven, zien of er een CoCo beschikbaar is. De CoCo is ervoor verantwoordelijk dat het verkeer op het terrein en op het water veilig verloopt. Hij/zij is daarom ook bevoegd aanwijzingen te geven die opgevolgd dienen te worden door de roeiers. Het zal vooral over het verkeer naar, rond en van het vlot gaan. Ook ziet hij/zij toe op het reinigen van de riemen en de boten. Uitgangspunt is dat iedereen die roeit, zich ergens in die week aanmeldt als CoCo. Als er zich geen CoCo heeft gemeld voor een bepaald dagdeel, kan er niet worden geroeid. De CoCo blijft aan de wal om het verkeer in goede banen te leiden.

Bloktijden

2020-05-11-17-56-51-roeisessies-corona-2020-05-09-xlsx-excel

 

Hoe gaat een roeisessie bij MWC er uit zien? 

Roeien is wettelijk toegestaan en het is coronaveilig, maar alleen in skiffs, in B1 boten en tweeën (alleen voor partners). Alle meermansboten (drieën, vieren en achten) blijven zeker tot 1 juni binnen vanwege de eis van 1,5 meter afstand. Coachbootjes met daarin meer dan één persoon blijven ook binnen om dezelfde reden.

Op één dag kunnen met behulp van het hier volgend schema in totaal maximaal 52 leden 120 minuten roeien. Daarmee krijgen 294 leden 364 mogelijke roeisessies (2 boten x 26 sessies x 7 dagen).

Er wordt in een beperkt aantal skiffs, B1 boten en tweeën in blokken van 120 minuten geroeid. De normale afschrijfregels zijn voorlopig iets aangepast, zodat zoveel als mogelijk iedereen eerlijk aan de beurt komt. Je kunt de komende periode 2 reserveringen vooruit plannen. Als blijkt dat deze beperking niet nodig is, zullen de oude regels weer worden ingesteld.

Verder is er geen koffie, geen sociaal leven in het clubhuis. De ergometers, kleedkamers en douches kunnen niet gebruikt worden. Het clubhuis is uitsluitend toegankelijk voor de toiletten.

Rond het botenhuis loopt een lid rond die de rol van Corona-Coördinator (CoCo) vervult; voor een veilige beoefening van onze sport is het van belang dat je zijn of haar aanwijzingen opvolgt. 
De roeiers die zich aanmelden om gebruik te maken van dit corona protocol, zullen zelf ook de CoCo rollen op gezette tijden vervullen. Zij kunnen dit zelf in de planner aangeven. Er zijn dagelijks 4 blokken te vervullen te weten:

 

Blok Van Tot
1 6:00 10:00
2 10:00 14:00
3 14:00 18:00
4 18:00 21:30

Op de vereniging liggen bij het afschrijfsysteem wegwerp ontsmettingsdoekjes om contactoppervlakken schoon te maken: riemen, dollen, riggers en bootranden. Deze doekjes beschadigen het materiaal van de boten en riemen niet en ontsmetten goed. Na gebruik in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren.

Online Boot Reserveringsysteem (BRS)

Voor het slagen van de roeiactiviteiten van het hier voorgestelde schema is het van belang dat de roeitijden zorgvuldig worden gemanaged. Reserveer dus niet op andere tijden dan in bovenstaand schema is aangegeven.

De werkwijze voor alle leden van MWC worden hiermee als volgt:

 1. Controleer in de planner of er al een Corona-Coördinator (CoCo) op de door jouw gewenste roeitijd is aangemeld. Zo niet dan mag er niet worden gereserveerd. Tip: vraag rond of iemand die dienst wil verzorgen en meld jezelf ook aan voor een dienst.
 2. Reserveer vooraf je roeimoment in het BRS, je mag dat samen met een roeimaatje plannen, er zijn maximaal 2 bootwissels tegelijk mogelijk.
 3. Kom niet naar de roeivereniging om alleen maar te komen kijken of om een praatje te maken, dat brengt alleen maar risico mee van besmetting. De kantine is gesloten.
 4. Houd het hek van ons terrein altijd op slot, zo voorkomen we te veel aanwezigen.
 5. Was je handen nadat je bent binnen gekomen
 6. Check vooraf of er na jou een roeier jouw gereserveerde boot heeft afgeschreven, na afloop van je roeisessie draag je – nadat je boot en riemen hebt gereinigd - de boot aan hem of haar over. Is er geen roeier die jouw boot overneemt na je roeimoment, dan haal je de boot uit het water, maakt hem en ook de riemen schoon en leg je de boot en de riemen terug in het botenhuis.
 7. Je mag maximaal 120 minuten gaan roeien, als je precies op tijd weer terug bent, dan staat de volgende roeier klaar op het vlot. Is er geen roeier meer na je, dan is volgens het schema op dat moment een van de andere roeiers, die ook in jouw tijdblok heeft geroeid, aanwezig om je te helpen met het dragen van je boot.
 8. Reflecterend hesje verplicht
 9. Telefoon aan boord verplicht
 10. Je hebt maximaal 30 minuten de tijd om de boot over te dragen en deze op de contactpunten schoon te maken met de ontsmettingsdoekjes die op het vlot of in het botenhuis aanwezig zijn, daarna komt de volgende boot aan het vlot voor de volgende bootwissel. 30 minuten is voldoende tijd, maar hou er rekening mee dat er niet meer dan die 30 minuten tot je beschikking staat.
 11. Draag een skiff zoals je geleerd hebt, zo hou je vanzelf voldoende afstand tot je helper. De B1 boten worden gedragen aan de spanten bij de boeg en bij de achtersteven, hierbij liggen de tilpunten nog verder uit elkaar dan bij een skiff.
 12. Houd bij de overdracht altijd minimaal 1,5 meter afstand van je opvolger. Het vlot en de botenhuizen zijn groot genoeg om ruim afstand te houden. Per vlot mogen er maximaal twee boten tegelijk liggen.
 13. Na het ontsmetten van de boot gooi je je ontsmettingsdoekjes in de afvalbak in het botenhuis.
 14. Was na het roeien je handen grondig met water en zeep, dit kan bij de kraan in het toilet. Droog je handen met een papieren handdoekje en gooi dit meteen weg in de afvalbak.
 15. Na afloop van je roeisessie en nadat je de boot persoonlijk hebt overgedragen aan je opvolger of hebt schoongemaakt en teruggelegd in het botenhuis verlaat je meteen het terrein van MWC. Blijf niet napraten.
 16. Het clubgebouw is deels gesloten, je mag niet de trap op naar boven of naar de kleedkamers. De toiletten zijn toegankelijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

 Corona Coördinator (CoCo) 

 1. Plan de CoCo activiteit in de planner. Op deze wijze kunnen de roeiers zien of er door jouw aanwezigheid überhaupt geroeid kan worden. Je CoCo rol is tevens een mooie bijdrage voor de vereniging om in deze bijzondere tijden toch gedeeltelijk als club te blijven functioneren
 2. De CoCo helpt een lid met vragen, geeft aanwijzingen over de aanlegplekken, de anderhalve meter en het schoonmaken.
 3. De CoCo zorgt aanwezig te zijn voordat de eerste roeier begint met roeien en gaat pas weg als de laatste roeier het terrein van MWC heeft verlaten, hierbij richt hij/zij zich op de reserveringen in het BRS.
 4. De CoCo is een lid van MWC, dit is een Clubwerktaak. CoCo's hebben maximaal 4 uur dienst en worden dan afgelost door de volgende CoCo.
 5. De CoCo opent ’s morgens de deuren van de loods, controleert of er voldoende ontsmettingsmaterialen in de loods en in de toiletten aanwezig zijn.
 6. Aan het einde van de dag ruimt de CoCo samen met de laatste roeiers van die dag de afvalbakken op en sluit de deuren van de loods.
 7. De CoCo helpt in principe niet bij het dragen van boten, om besmetting te voorkomen. Als er nog maar één roeier aanwezig is dan helpt hij/zij natuurlijk wel een handje met het tillen van de boot.
 8. Voor het tillen van de skiff zijn twee personen nodig. Zij houedenzich (zoals op onderstaande afbeelding te zien) altijd aan de 1,5 meter regel.

skiff

Vlottoewijzing 

Aan het vlot mogen niet meer dan 2 boten liggen. Onderling is het gemakkelijk om de 1,5m afspraak ten alle tijden te handhaven.

Conclusie en aanbeveling

Met dit protocol wordt het mogelijk om op zeer beperkte schaal weer met roeien te beginnen. Door weer met roeien te beginnen wordt gezorgd voor ledenbehoud en daarmee voor het voortbestaan van de vereniging, en daarnaast kunnen onze sporters doorgaan met het uitoefenen van hun sport.

Dit protocol is zo opgezet dat maximale veiligheid om besmetting met het coronavirus te voorkomen, is gegarandeerd. Benadrukt moet worden dat dit plan niet voorziet in een heropening van alle faciliteiten van MWC, Het is slechts een eerste kleine stap vooruit.

Bronnen

Dit document is onder andere gebaseerd op het document van RV Breda (geschreven door Wouter van Hengel, 16 april 2020). Ook de richtlijnen van de KNRB zijn gevolgd. Dit plan is voorgelegd aan de gemeente Maastricht