Hou je aan het Corona Protocol!

Geplaatst op 29-05-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste MWC-er,

Het bestuur heeft op de website van MWC een Corona-protocol geplaatst. Daarin is een procedure beschreven die voor iedereen die dat wil een zo veilig mogelijke manier van roeien garandeert. Belangrijke onderdelen van deze procedure zijn:

Een schema in tijdsblokken

  • 2 boten per halfuur op het water
  • Het weer terugleggen van de boten
  • Het schoonmaken van jezelf en van de boten
  • Het instellen van een Corona-coördinator (CoCo)

Wij hebben dit protocol uitgebreid getoetst aan de richtlijnen van het RIVM, KNRB en NOC*NSF en afgestemd met de gemeente. Die heeft ons binnen de grenzen die in het protocol zijn neergelegd toestemming gegeven. Het is natuurlijk niet alleen in de richting van de gemeente belangrijk dat wij ons woord houden. Ook voor de individuele leden van onze vereniging willen we kost wat kost voorkomen dat iemand op ons terrein besmet raakt.

Wij hebben geconstateerd dat de ontwikkelde procedure niet wordt opgevolgd. Wij willen als bestuur niet als politieagent optreden en telkens met het geheven vingertje moeten staan. Daarom wordt hieronder nog een keer uitgelegd hoe het protocol moeten worden uitgelegd:

Schema per tijdsblok, 2 roeiers per halfuur

Wij hebben van een van de CoCo’s feedback gekregen. Daarin wordt gemeld dat er makkelijk 3 boten per kwartier het water in kunnen. Dat lukt natuurlijk goed bij het inleggen, maar bij het weer naar binnen brengen en schoonmaken van de boten is het half uur voor 2 boten echt wel nodig. Als er dus 6 boten per half uur in het water worden neergelegd, is er bij terugkeer 1,5 uur nodig om de boten weer netjes en schoon in de loods te leggen. Inmiddels staan er ook weer andere roeiers te wachten. Dat betekent een te grote drukte op ons terrein. Wij houden dus toch vast aan 2 boten per half uur. De enige uitzondering die we maken betreft de instructie. Daar is het vaak nodig om in groepen te oefenen. Die kunnen dan snel achter elkaar in het water gelegd worden. Tijdens de instructie kan er ook niet door andere leden worden gereserveerd. Bij het naar binnen brengen speelt hetzelfde probleem als hierboven beschreven. Dat betekent dus dat een aantal roeiers op het water moeten wachten totdat zij hun boot naar binnen kunnen brengen.

Uitschrijven van boten

Ook in het uitschrijven van de boten kan eenvoudig het schema van 2 boten per half uur gevolgd worden. Als je dus ziet dat er al twee boten op een bepaald tijdstip gereserveerd zijn, zul je het volgende halfuur moeten kiezen voor de uitschrijving. Alleen bij instructie kunnen en mogen er meer boten worden gereserveerd door de coach/instructeur.

De instructie voor de jeugd vindt plaats:

maandagmiddag 15.30 - ±18.00
woensdagmiddag  15.30 - 18.30
vrijdagmiddag 15.30 - 18.30 uur

De instructie voor volwassenen is:

maandag van 18.30 tot 20.30
dinsdag     van 16.00 tot 18.00 en  van 18.00 - 20.00 uur

Corona-coördinator

Een belangrijk onderdeel in onze procedure is dat er alleen maar geroeid wordt als er een Corona-coördinator aanwezig is. Als er al niet iemand zich gemeld heeft (staat bovenin de reserveringslijst), moeten de mensen die willen roeien uit hun midden iemand bereid vinden om (alternerend) CoCo te willen zijn. Je kunt natuurlijk ook een ander lid vragen. De CoCo blijft gedurende de roeisessie aan de wal. Hij ziet er op toe dat het verkeer veilig verloopt en kan assisteren als een situatie daarom vraagt. Zonder CoCo wordt er niet geroeid. De CoCo is dus niet iemand die even wacht tot alle boten in het water liggen en dan zelf ook gaat roeien. Dat kan pas als iemand anders die rol overneemt. Er kan dus ook niet ’s ochtends vroeg geroeid worden als er geen CoCo beschikbaar is.

Conclusie

Het bestuur heeft geprobeerd om een zo veilig mogelijke en toch hanteerbare procedure te maken. Die is ook grondig besproken met de gemeente. Als het bestuur in het vervolg moet constateren dat de regels niet goed opgevolgd worden, zullen wij moeten besluiten om het roeien voor die leden te stoppen. We hebben ons gecommitteerd aan de gemeente en de veiligheid van onze leden. De stap naar meermansboten en het openen van ons terras en kantine zal alleen plaatsvinden als duidelijk is dat we met zijn allen deze discipline kunnen opbrengen.

Vriendelijke groet

Het bestuur