Terugblik Algemene Ledenvergadering op 25 november

Geplaatst op 03-12-2019  -  Categorie: Algemeen

Zo’n 52 leden waren aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 november j.l. Behalve de gebruikelijke agendapunten zoals het overzicht van de geplande investeringen voor 2020 en het daarmee samenhangende financiële plaatje waar de leden mee akkoord gingen kregen diverse commissievoorzitters de gelegenheid om een update te geven over hun activiteiten.

De commissie toerroeien met als grote trekkers Josef Quick en Erna Mans heeft dit jaar een recordaantal evenementen georganiseerd. Zeventien maar liefst, variërend van 1 dag tot een week of langer. In totaal waren er 398 inschrijvingen verdeeld over 166 personen. Veel mensen gingen vaker mee. Deze explosieve groei van de organisatie leverde ook wat groeipijn op. De commissie is in gesprek met het bestuur, met name over hoe e.e.a. financieel goed geregeld kan worden. Verder veel dank aan alle betrokkenen die dit succes mogelijk maakten, zoals deelnemers, vrijwilligers, organisatie, Romatcom, webmaster, bestuur etc.! In januari 2020 wordt het programma voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.

Frank de Jong nam de leden mee in de ontwikkelingen rondom het (groot) onderhoud. Tot nu toe was er geen goed doordacht onderhoudsplan voor het clubgebouw (dat uit 2006 dateert) en terrein met daarin de benodigde activiteiten en bijpassende begroting. Frank heeft hier, o.a. met advies van Chretien Boelen werk van gemaakt en een mooi overzicht in elkaar gezet zodat we nu beter weten wat we moeten reserveren de komende jaren. Totaal is nodig per jaar: 18.155 euro.

De commissie Duurzaamheid o.l.v. Peter Baker heeft gekeken hoe het staat met ons energieverbruik en of we dit kunnen verminderen. We gebruiken ongeveer evenveel als acht huishoudens. Dat is vrij veel. Het grootste verbruik (de helft!) komt door de koelingen voor de flesjes. Zo’n 20% van het verbruik komt door de elektrische boiler in de keuken. We gaan nu kijken of er alternatieven zijn voor bv de flesjes koeling en wat de aanleg van zonnepanelen op zou leveren. De ambitie is dus minder verbruiken en tevens gebruik maken van duurzame energie. Het gasverbruik is gelijk aan twee huishoudens. Dat valt eigenlijk wel mee. We gebruiken meer water dan normaal omdat we zes keer per dagen de leidingen moeten spoelen om legionella te voorkomen. Normaal is 1 keer per dag voldoende, maar bij ons moeten we vaker spoelen vanwege de manier waarop de installaties en leidingen zijn aangelegd. Wordt vervolgd!

Liesbeth van der Ploeg, Stans Krijnen en Marianne Bogaerts vormen samen de barcommissie. Joyce Scholten is formeel uit de commissie maar werkt incidenteel nog mee. Zij zorgen voor de barbezetting, barvulling en managen van de catering, met name bij de (grotere) evenementen. Helaas zien ze vaak dat de leden de bar niet netjes achter laten. Bij deze de oproep om mee te helpen dat alles steeds wordt opgeruimd en afgewassen. Let ook op het afsluiten van het clubhuis als je weg gaat! Ook doet Liesbeth de oproep om je aan te melden als vrijwilliger achter de bar en bij evenementen. Melden bij één van de leden van de commissie of via siuhbulc.[antispam].@maastrichtsche.nl

Arie van der Padt is dit jaar druk bezig met de ledenadministratie. Met de komst van het nieuwe automatiseringssysteem E-Captain komt er ook een nieuw, veel beter systeem voor de ledenadministratie. Leden kunnen o.a. straks zelf hun gegevens inzien en aanpassen. Nadere info volgt. Er is overigens een lichte aanwas van leden geweest dit jaar. Leden van MWC vragen aandacht van het bestuur voor de gang van zaken rondom vertrekkende leden en het werven van nieuwe leden.

René de Beer Romatcom heeft de coördinatie van de Romatcom over genomen van Herman Bijkerk en is blij te merken dat Herman zijn kennis en ervaring nog steeds deelt met de club. Op donderdag is een tweede groepje mensen actief met Romatcom activiteiten. René vraagt aan de leden om de boten zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, te poetsen en schade steeds te melden,

Bert Lammerschop vertelt o.a. dat er in de haven zo’n 35 ligplaatsen, waarvan 4 nog vrij beschikbaar voor boten tot 10 meter lengte. De stroomkasten zijn vervangen, er komt verlichting op de steigers zodat je beter kunt zien waar je loopt en ongewenste bezoekers worden afgeschrikt.

Karel Flendrig blikt terug op het sloeproeien. Er is nogal wat verloop geweest en nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom! Sloeproeien kan ook s’avonds in het donker omdat ze verlichting gebruiken. Het is ook een mooi alternatief voor het reguliere roeien. Je gebruikt andere spieren! Er wordt nagedacht over clincs als ledenwerfactie. Het grote evenement op 30 juni j.l. was een groot succes. Op 27 juni 2020 is het nieuwe sloeproei evenement gepland. Verder gaat sloeproeien meer geïntegreerd worden in de club.

Christien Pulles laat weten dat we dit jaar Start-to Row hebben geïntroduceerd. Dit leverde 34 inschrijvingen op. Er waren 11 instructeurs bij betrokken en 10 meeroeiers als bootvulling. Je mocht twee keer per week komen roeien. Aan het einde van de zes weken bleek dat het teamgevoel zowel bij roeiers als instructeurs ontbrak en er geen continuïteit was qua opkomst. Twaalf leden willen doorgaan met roeien. Dit is beduidend minder dan via het oude systeem. In 2020 gaan we dus weer op de oude voet verder. In totaal zijn er nu maar 60 brevetten uitgedeeld tegen 100 in andere jaren. Het stuurbrevet vinden we steeds belangrijker, dit met het oog op de veiligheid. Zo’n 37 mensen hebben de theorie navigatie les gevolgd via René Bemelmans. Daar waren o.a. 7 jeugdleden bij. Christien beveelt deze navigatielessen én de voorlichtingsbijeenkomsten over bv. onderkoeling van harte aan.

Frank de Jong trekt de kar van een nieuwe commissie die dit jaar is gestart met het verhogen van de Veiligheid. Er wordt veel aandacht besteed aan goede voorlichting met heldere plaatjes en uitleg. De felle kleding en hesjes op het water dragen sterk bij aan de zichtbaarheid en dus veiligheid!! Ook wordt gekeken naar het repareren en schoonmaken van de helling zodat deze minder glad wordt, de elektra, verlichting in de haven, inbraakgevoeligheid, cameratoezicht etc.

Peter Wilms van Kersbergen praat ons bij vanuit de commissie Communicatie. Grote klus dit jaar is het bouwen en vullen van de nieuwe website die hopelijk in januari live gaat. Vanuit het bestuur zijn met name Theo Peereboom en Arjen Klop hier intensief bij betrokken. Dit E-captain, waar ook de ledenadministratie, de boekhouding, het aanmeldsysteem voor o.a. evenementen, de facturatie, afschrijfsysteem, e-mailaccounts etc. wordt door zo’n 200 andere roei- en sportclubs in Nederland gebruikt. We zijn nu de Beta-versie aan het testen. We zoeken nog naar mensen die mee willen helpen met het testen van het nieuwe systeem. Deze tests zullen in december plaatsvinden. Wie het leuk vindt om daaraan mee te werken kan zich melden bij Peter (mail naar: eitcader.[antispam].@maastrichtsche.nl)