Update Corona protocol

Geplaatst op 18-06-2020  -  Categorie: Algemeen

 Coronaprotocol Maastrichtsche Watersportclub (MWC)- update 18 juni 2020

Inleiding
Op het moment van schrijven van dit document is MWC deels gesloten, er mag niet geroeid worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze premier Mark Rutte heeft in de persconferentie op 7 april 2020 Nederlanders geadviseerd over een intelligente weg terug uit de huidige intelligente lock down: “Het is belangrijk dat daar binnen alle bedrijven, scholen en andere sectoren over wordt nagedacht, zodat we klaar staan als het moment daar is om de eerste stappen te zetten”. Dit document geeft een visie op hoe de eerste stap terug naar normaal voor MWC zou kunnen gaan.

Wat staat de rijksoverheid nu al toe?
Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport is nu de volgende tekst te lezen over recreatievaart:

Ik wil gaan zwemmen, surfen of varen met mijn bootje. Op welke manier kan dat veilig?
Net als voor andere sporten in de buitenlucht geldt hier: houd minimaal 1,5 meter afstand en laat de groep uit niet meer dan 2 personen bestaan. Ga alleen naar buiten als dat nodig is en ga zo veel mogelijk alleen op pad. Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op een reddingsactie of op medische hulp. Alleen dan is recreatievaart en sporten in het water verantwoord.

Adviezen van de rijksoverheid
Op de voornoemde website zijn corona gerelateerde sportadviezen te lezen, twee hiervan zijn op de roeisport van toepassing:

 1. Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, boot, etc.) gebruikmaakt?

  Een virus heeft een mens of dier nodig om “in leven te blijven” en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen met zeep. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een ontsmettingsmiddel.

 2. Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Protocol
Uitgangspunt van dit protocol is het advies van de Rijksoverheid. Voor MWC betekent dit dat recreatief roeien in uitsluitend éénpersoons boten mogelijk is. Roeien in meerpersoons boten blijft verboden door de eis van 1,5 meter afstand houden. Uitsluitend voor samenwonende partners of mensen uit een huishouden, kan een uitzondering worden gemaakt. Roei-instructie in eenpersoons boten is mogelijk. De instructeur geeft instructie vanaf de wal en zorgt dat het protocol wordt nageleefd.

Evenementen zoals roeiwedstrijden en toertochten zijn nog niet mogelijk en dit protocol voorziet daar niet in. Verblijf in de gebouwen van MWC is nog niet mogelijk, anders dan voor het uitnemen en terugleggen van boten en riemen. Dit protocol staat alleen roeien toe, verder zijn geen andere activiteiten toegestaan.

Het terras blijft voor iedereen gesloten.

Dit protocol geldt voor alle leden van MWC en het is van groot belang dat iedereen dit protocol naleeft. Het protocol voorziet nog niet in de volledige heropening van de roeivereniging, daarvoor is het nu nog te vroeg, maar het zet wel de deur op een kier naar alleen roeien. Naast het protocol gelden de algemene voorschriften die voor iedereen gelden in deze tijd van het coronavirus:

 • Roeiers blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
 • Roeiers blijven thuis als een van hun huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is).
 • Wanneer ziekteverschijnselen verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) is het belangrijk dat de betreffende persoon telefonisch contact opneemt met de huisarts.
 • Niet naar de roeivereniging gaan bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid.

Gebruikers eenpersoons boten
De roeibevoegdheden van de leden van MWC is als volgt: 154 leden hebben het A-brevet, zij zijn bevoegd om in een skiff of een B1 te roeien. 48 leden hebben het B-brevet, zij zijn bevoegd om in een B1 boot te roeien.

Met dit protocol kunnen in totaal 202 leden de mogelijkheid aangeboden worden om te gaan roeien in een eenpersoons boot en sommige samenwonende partners in meermansboten. De doelgroep is dus iets meer dan 2/3 van de actieve roeiers binnen MWC.

Vlootsamenstelling éénpersoons boten

 

Verenigingsboten

Eigenaarsboten

1x

20

?

2x

8

?

B1x

4

0

B2x

3

0

 

In onze botenhuizen liggen in totaal 20 eenpersoons boten. Om de uitvoerbaarheid van de planning uitvoerbaar te houden wordt er uitsluitend in aangegeven bloktijden geroeid. Vanwege veiligheidsredenen m.b.t. het roeien op de Maas, wordt er altijd minimaal in koppels van 2 skiffs geroeid. Alle andere boten, gaan voor de duur van dit protocol uit de vaart en zijn via het uitschrijfsysteem niet meer uit te schrijven.

Bloktijden

 

Blok 1 (2 skiffs)

Blok 2 (2 skifs)

Sessie

Starttijd

Eindtijd

Starttijd

Eindtijd

1

8:30

10:30

9:00

11:00

Wisselen

10:30

11:00

11:00

11:30

2

11:00

13:00

11:30

13:30

Wisselen

13:00

13:30

13:30

14:00

3

13:30

15:30

14:00

16:00

Wisselen

15:30

16:00

16:30

16:30

4

16:00

18:00

16:30

18:30

Wisselen

18:00

18:30

18:30

19:00

5

18:30

20:30

19:00

21:00

 

Hoe gaat een roeisessie bij MWC eruit zien?

Roeien is wettelijk toegestaan en het is coronaveilig, maar alleen in skiffs en in B1 boten en onder eerdergenoemde voorwaarden soms meermansboten. Alle meerpersoons boten (uitgezonderd voor samenwonende partners) blijven binnen vanwege de eis van 1,5 meter afstand. Coachbootjes met daarin meer dan één persoon blijven ook binnen om dezelfde reden.

Op één dag kan met behulp van het hier volgend schema in totaal aan maximaal 20 leden een roeimoment van 120 minuten aangeboden worden. Daarmee kan per week 7 x 20 = 140 leden (= 70% van de roeibevoegde leden) bediend worden.

Er wordt in een beperkt aantal skiffs en B1 boten in blokken van 120 minuten geroeid. De normale afschrijfregels blijven geldig zodat zoveel als mogelijk iedereen eerlijk aan de beurt komt.

Verder is er geen koffie, geen sociaal leven in de soos. De ergometers kunnen niet gebruikt worden. Het clubhuis is uitsluitend toegankelijk voor de kleedkamers, douches en toiletten.

Op de vereniging liggen bij het afschrijfsysteem wegwerp ontsmettingsdoekjes om contactoppervlakken schoon te maken: riemen, dollen, riggers en bootranden. Deze doekjes beschadigen het materiaal van de boten en riemen niet en ontsmetten goed. Tevens zijn er pompjes met ontsmettende gels geplaatst op alle belangrijke plaatsen

Online boot reserveringsysteem
Voor het slagen van de roeiactiviteiten van het hier voorgestelde schema is het van belang dat de roei-tijden zorgvuldig worden gemanaged. Ons online boot reserveringssysteem (BRS) is uitgerust met de functie: Bloktijden. Deze standaardfunctie is nu deels in gebruik bij MWC, maar het kan door de beheerder gecontroleerd en uitgebreid worden.

Per boot kan door de BRS-beheerder een aantal bloktijden ingesteld worden, de leden kunnen voor zover hun roeibevoegdheid dat toelaat slechts één bloktijd reserveren, conform de huidige roeibevoegdheden van de leden. In het onderstaande voorbeeld zijn bloktijden van 120 minuten ingesteld, maar andere tijden zijn ook mogelijk, de tijden zijn instelbaar in stappen van 15 minuten, dus het bestuur kan ook kiezen voor blokken van bijvoorbeeld 45 of 75 minuten. Deze keuze kan per boot en per blok gemaakt worden.

De boten die zijn aangegeven zijn door het bestuur te kiezen uit de vloot van B1 boten en skiffs.

De werkwijze voor alle leden van MWC worden hiermee als volgt

 1. Reserveer vooraf je roeimoment in het BRS, je mag dat samen met een roeimaatje plannen, er zijn maximaal 2 bootwissels tegelijk mogelijk.
 2. Kom niet naar de roeivereniging om alleen maar te komen kijken of om een praatje te maken, dat brengt alleen maar risico mee van besmetting. De bar is gesloten.
 3. Houd het hek van ons terrein altijd op slot, zo voorkomen we te veel aanwezigen.
 4. Check vooraf of er na jou een roeier jouw gereserveerde boot heeft afgeschreven, na afloop van je roeisessie draag je de boot aan hem of haar over. Is er geen roeier die jouw boot overneemt na je roeimoment, dan haal je de boot uit het water, maakt hem en ook de riemen schoon en leg je de boot en de riemen terug in het botenhuis.
 5. Je mag exact 120 minuten gaan roeien, als je precies op tijd weer terug bent, dan staat de volgende roeier klaar op het vlot. Is er geen roeier meer na je, dan is volgens het schema op dat moment een van de andere roeiers, die ook in jouw tijdblok heeft geroeid, aanwezig om je te helpen met het dragen van je boot.
 6. Je hebt maximaal 30 minuten de tijd om de boot over te dragen en deze op de contactpunten schoon te maken met de ontsmettingsdoekjes die je zelf hebt meegebracht, daarna komt de volgende boot aan het vlot voor de volgende bootwissel. 30 minuten is voldoende tijd, maar hou er rekening mee dat er niet meer dan die 30 minuten tot je beschikking staat.
 7. Draag een skiff zoals je geleerd hebt, zo hou je vanzelf voldoende afstand tot je helper. De B1 boten worden gedragen aan de spanten bij de boeg en bij de achtersteven, hierbij liggen de tilpunten nog verder uit elkaar dan bij een skiff.
 8. Houd bij de overdracht altijd minimaal 1,5 meter afstand van je opvolger. Het vlot en de botenhuizen zijn groot genoeg om ruim afstand te houden. Per vlot mogen er maximaal twee boten tegelijk liggen.
 9. Na het ontsmetten van de boot gooi je je ontsmettingsdoekjes in de afvalbak in het botenhuis.
 10. Was voor en na het roeien je handen grondig met water en zeep, dit kan bij de kraan in het toilet. Droog je handen met een papieren handdoekje en gooi dit meteen weg in de afvalbak.
 11. Na afloop van je roeisessie en nadat je de boot persoonlijk hebt overgedragen aan je opvolger of hebt schoongemaakt en teruggelegd in het botenhuis verlaat je meteen het terrein van MWC. Blijf niet napraten.
 12. Het clubgebouw is deels gesloten, je mag niet de trap op naar boven. De toiletten, kleedkamers en douches zijn toegankelijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand. 

Vlottoewijzing
Aan het vlot mogen niet meer dan 2 boten liggen. Onderling is het gemakkelijk om de 1,5m afspraak ten alle tijden te handhaven.

Waarom is het goed voor MWC om nu al te starten met roeien?
De premier heeft iedereen gevraagd om na te denken over hoe de anderhalve meter maatschappij er uit gaat zien. Tegelijk geeft de Rijksoverheid op haar website aan dat varen in je eentje in een boot nu al kan.

Voor het ledenbehoud en daarmee voor het voortbestaan van MWC is het wenselijk om het roeien, zij het in deze zeer beperkte vorm toe te staan. Daarnaast beschikken wij over verschillende sporters, die de sport die ze soms al jaren beoefenen voor een bepaald doel willen uitoefenen.

Conclusie en aanbeveling
Met dit protocol wordt het mogelijk om op zeer beperkte schaal weer met roeien te beginnen. Door weer met roeien te beginnen wordt gezorgd voor ledenbehoud en daarmee voor het voortbestaan van de vereniging, en daarnaast kunnen onze sporters doorgaan met het uitoefenen van hun sport.

Dit protocol is zo opgezet dat maximale veiligheid om besmetting met het coronavirus te voorkomen, is gegarandeerd. Benadrukt moet worden dat dit plan niet voorziet in een heropening van alle faciliteiten van MWC, het is slechts een plan een klein stapje vooruit, zoals premier Rutte ons heeft gevraagd.

Bijzonder is dat dit protocol wettelijk gezien nu al ingevoerd kan worden en dus niet hoeft te wachten tot de premier aangeeft dat de beschermende restricties worden versoepeld.

Inmiddels is roeien voor de jeugd t/m 18 jaar en roeien voor mensen boven de 18 jaar herstart volgens richtlijnen die opgesteld zijn door het RIVM.

Het gebruik van de kleedruimte en douches
Gebruik van onze kleedruimtes en douches is goed mogelijk met handhaving van de 1,5m regel.

De 3 douchecabines zijn gescheiden middels schotten en deuren. Tevens worden deze regelmatig gereinigd middels heet waterspoeling i.v.m. legionella. Dit heeft natuurlijk ook een vernietigende werking op covid-19.

Tevens staan er ook inde kleedruimten desinfecterende spullen voor gebruik van handen en materialen.

Er mogen niet meer dan 3 personen in de kleedruimte. Er wordt verzocht zich zo kort mogelijk in de kleedkamers op te houden en na afloop deuren en ramen open te zetten om extra te ventileren.