Inschrijven: Winterberging 2020-2021

zaterdag 7 november 2020, 08:00 - 14:00

 

Heeft u een Mijn MWC account? Log dan in!


Algemeen

 

Contact Privé

 

Bezoekadres

 

Boot Gegevens

 

Akkoord MWC Privacy Beleid en Reglementen

Om jou te registreren verwerkt MWC de persoonsgegevens die je op dit formulier hebt ingevuld in de administratie. De manier waarop dit gebeurt, met welk doel en welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, is beschreven in het MWC Privacy Beleid.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet MWC hiervoor aan een ieder expliciet toestemming vragen. We vragen je om zorgvuldig kennis te nemen van het MWC Privacy Beleid  of van de samenvatting daarvan in de MWC Privacy Verklaring  Als je akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je dat samen met de datum van je akkoordverklaring in onderstaande velden aangeven. 

Beide gegevens (verklaring wel/niet akkoord en de datum van deze verklaring) worden in de MWC administratie vastgelegd en vormen t.b.v. de AVG de wettelijke basis waarop MWC jouw persoonsgegevens mag verwerken en gebruiken.

Naast het Privacy Beleid dien je in te stemmen de MWC Reglementen (Inclusief de Reglementen m.b.t. de Winterberging). Deze zijn te downloaden via de website onder het menu Vereniging → Bestuurszaken.

 

 

Gegevens Winterberging

 


 

 

Tarieven Winterberging (tarieven voor Motorboten excl. BTW):

Type Berging Eenheid Leden Niet Leden
Natte Berging (In de Haven) Per keer € 67,00 € 168,00
Droge Berging incl. Hijssen (In & Uit) Per m² € 11,00 €   17,00
Droge Berging zonder Hijsen Per keer € 67,00 € 134,00
Alleen Hijsen Per keer € 67,00 €   98.00
 


Beveiligings code Beveiligings code