Toelichting Dispensatie Winterroeien

Skiffen of roeien in een 2- brengt in de winter meer gevaar met zich mee dan roeien in andere boottypes. De kans op omslaan in de skiff en 2- is groter. Bij omslaan in koud water en koude weersomstandigheden dreigt onderkoeling, met in het ergste geval een fatale afloop voor de roeier tot gevolg. Voor roeien in de winter bestaan geen formele richtlijnen. Wel heeft de KNRB hierover het nodige op hun website staan, zie www.knrb.nl, en is er op de website van MWC veel informatie te vinden over veiligheid in het algemeen en over omslaan en onderkoeling in het bijzonder.

Volgens het 'Huishoudelijk Reglement' en de 'Clubregels' van MWC mag er bij een watertemperatuur van beneden 10º Celsius niet meer met een skiff of 2- worden geroeid. Wel is het mogelijk voor senior leden met veel ervaring om dispensatie van dit vaarverbod aan te vragen bij het bestuur. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Je bent senior MWC-lid.
  Voor jeugdleden is geen winterroei-dispensatie mogelijk.
 • Je beschikt over minimaal een A-brevet.
 • Je hebt naar oordeel van het bestuur voldoende ervaring met het roeien in een skiff of 2-, om de risico's van roeien op koud water verantwoord in te kunnen schatten en te beperken.
 • Je bent in voorbereiding op een roeiwedstrijd in de periode, waarin  de watertemperatuur beneden de 10º Celsius ligt of in het vroege voorjaar.

Het bestuur neemt binnen vier weken na aanvraag een definitief besluit over wel of niet toekennen van de winterroei-dispensatie. Het bestuur doet dit op basis van eigen afweging en verantwoordelijkheid, eventueel na overleg met de aanvrager en/of coach. Het bestuur motiveert de uiteindelijke beslissing naar het aanvragende lid, maar er is geen mogelijkheid voor discussie of beroep.

Wil je in aanmerking komen voor een winterroei-dispensatie? Dan moet je onderstaande aanvraag goed lezen, volledig invullen en verzenden.

Heeft u een Mijn MWC account? Log dan in!


Let op: voor dit formulier is inloggen verplicht.

Aanvraag Dispensatie

Ondergetekende vraagt hierbij dispensatie aan om te mogen roeien in een skiff of 2-, wanneer er vanwege de watertemperatuur een vaarverbod voor deze boottypes is ingesteld.

Daarbij verklaar ik het volgende:

 • Ik ben bekend met bovenstaande toelichting en criteria, en ik zal de beslissing van het bestuur accepteren.
 • Ik heb goede kennis genomen van de informatie over roeien in de winter en onderkoeling op de websites van de KNRB en MWC.
 • Ik ben me bewust van de risico's en gevaren van skiffen of roeien in een 2- in de winter, met het oog op onderkoeling als gevolg van omslaan;
 • Ik ben me ervan bewust dat er trajecten op de Maas en de Zuid-Willemsvaart zijn waarbij het op de wal klimmen moeilijk of zelfs onmogelijk is.
  Bij hoogwater en door stroming kan het veel tijd en inspanning vergen om de Maas oever te bereiken.
  Delen van de Zuid-Willemsvaart hebben steile of met damwandplaten beklede oevers.
 • Ik ben bekend met de adviezen om voor mijn eigen veiligheid in de winter niet alleen te roeien, een reddingsvest te dragen en een mobiele telefoon met noodnummers bij me te hebben.

Ik draag zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van roeien in de winter bij lage watertemperatuur, onder meer door omslaan en onderkoeling. En ik zal op geen enkele wijze, persoonlijk of door derden, (zoals bijv. familie of verzekering), de vereniging MWC, haar bestuur, of de begeleidende coach hiervoor aansprakelijk stellen.

 

 

 

 

Akkoord verklaring en ondertekening

 

Dank voor het indienen van je aanvraag voor winterroei-dispensatie. Het bestuur zal binnen vier weken een besluit nemen of de dispensatie wel of niet wordt toegekend.